Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


14/08/2019

14 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перше півріччя 2019 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-липень 2019 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом січня-липня 2019 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (Н1) коливався в діапазоні 220,232-260,794 млн. грн. Станом на 01.08.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 237,4 млн. грн., що на 37,4 млн. грн. перевищувало граничне значення даного нормативу, встановленого НБУ на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 22,33-45,09%. Станом на 01.08.2019 Н2 Банку склав 22,59%, що було на 12,59 п.п. вище встановленого регулятором нормативного значення. Таким чином, незважаючи на те, що динаміка Н2 Банку була переважно низхідною, він з великим запасом перевищував не лише нормативи НБУ, а й середні показники Н2 по банківській системі.

Таким чином, на думку Агентства, рівень забезпеченості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим, про що свідчать значення відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

Протягом першого півріччя 2019 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 27,74% до 2,303 млрд. грн. Зростання активів Банку відбулось переважно за рахунок приросту обсягів кредитів та заборгованості клієнтів, а також суми інвестицій Банку в цінні папери.

Так, з 31.12.2018 по 30.06.2019 кредити та заборгованість клієнтів Банку показали приріст на 30,54% і склали 949,987 млн. грн., що становило 41,25% від активів Банку. За цей же період портфель цінних паперів Банку, який на 30.06.2019 складався виключно з ОВДП, виріс з 0,06 млн. грн. до 229,949 млн. грн. Таким чином, високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також ОВДП) займали  50,17% в структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Агентство нагадує про суттєвий прогрес в покращенні якості кредитного портфеля, якого Банк досягнув в дуже стислі терміни: частка неробочих кредитів в кредитах Банку (NPL) за період з 01.01.2018 по 01.07.2019 знизилась на 52,35 п.п.: з 57,65% до 5,3%, при тому, що середньо-ринкове значення NPL протягом першого півріччя 2019 року коливалось в межах 52,32-54,95%.

Таким чином, вагома частка високоліквідних активів та низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку вказують на хорошу якість його активів та залишаються одними з ключових факторів високого рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н4) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 119,02-317,74%. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку становив 149,84%, що на 129,84 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, та було суттєво вище за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н5) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах від 91,67% до 129,67%. Станом на 01.08.2019 Н5 Банку становив 102,59%, що було на 62,59 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення для даного нормативу. В цілому, протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку з великим запасом перевищував мінімальне значення, встановлене НБУ, а також був вищим або максимально наближеним до середнього значення даного нормативу по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в діапазоні від 78,76% до 139,41% і істотно перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 60%.  Станом на 01.08.2019 Н5 Банку становив 88,79%, що на 28,79 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення та було наближене до середньо-ринкових показників.

Таким чином, станом на початок серпня 2019 року всі три нормативи ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з великим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення, а нормативи Н4 та Н5 були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі, що, на думку Агентства, вказує на хороший рівень забезпеченості Банку ліквідністю.

Крім того, Агентство відзначає високе значення коефіцієнта покриття ліквідністю Банку (LCR), що характеризує забезпеченість ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання Банком зобов’язань упродовж 30 днів в кризових умовах. Станом на 01.07.2019 LCR Банку становив 286,10% за всіма валютами і 297,60% в іноземній валюті, що суттєво перевищувало встановлені регулятором граничні значення на рівні не менше 80% та не менше 50% відповідно.

 

Доходність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року  ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток у сумі 10,397 млн. грн., що на 72,31% менше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. На думку Агентства, ключовими факторами зниження прибутку Банку стали: наявність чистого збитку від зменшення корисності фінансових активів у сумі (22,28) млн. грн. (витрати на формування резервів), тоді як у відповідному періоді 2018 року чистий прибуток від збільшення корисності фінансових активів склав 39,87 млн. грн. (відповідне  зменшення витрат за рахунок розформування резервів). Зростання витрат на формування резервів пов’язане з активним зростанням портфеля споживчого кредитування фізичних осіб та є оцінкою потенційних ризиків зменшення корисності цих фінансових інструментів, при низькому фактичному рівні NPL у кредитному портфелі.

При цьому двократне зростання обсягу адміністративних та інших операційних витрат в 1 півріччі 2019 року відповідно до аналогічного періоду 2018 року було компенсоване більш високою динамікою зростання чистого процентного доходу, чистого комісійного та торгового доходів. Зокрема, за підсумками перших двох кварталів 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, чистий процентний дохід Банку виріс у 2,54 рази до 61,017 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 71,86% до 85,126 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку, а також здатність Банку не лише генерувати, а й істотно  нарощувати ключові статті своїх доходів.

Зокрема, за підсумками перших двох кварталів 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс у 2,54 рази до 61,017 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 71,86% до 85,126 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку, а також здатність Банку не лише генерувати, а й істотно  нарощувати ключові статті своїх доходів. 

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-липень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу Банк був зареєстрований як платник податків і не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На початок серпня 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством та не мав підстав для віднесення регулятором до категорії проблемних банків.

Рівень забезпеченості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим, при цьому Банк сформував та підтримував хороший запас за всіма нормативами ліквідності. Вагома частка високоліквідних активів та низький рівень неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку вказують на хорошу якість його активів. За аналізований період діяльність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була прибутковою, при цьому Банк істотно збільшив ключові статті своїх доходів.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com