Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


31/03/2022

31 березня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2021 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року коливався в межах від 312,148 млн грн до 447,957 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 10,49% і станом на 01.03.2022 склав 373,105 млн грн, що на 173,105 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

   Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.03.2022 коливався в діапазоні 10,68-17,37%, та, незважаючи на нерівномірну динаміку, переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2022 норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) складав 10,68%, що на 0,68 п.п. перевищувало граничну позначку, встановлену НБУ на рівні 10%.

    Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року коливався в межах від 7,49% до 12,44%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, хоча і був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2022 норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) складав 7,70%, що на 0,70 п.п. перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли в 2,37 рази до 15,335 млрд грн, кредитний портфель Банку збільшився на 8,59% і склав 1,495 млрд грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс в 2,58 рази до 3,142 млрд грн. При цьому, драйвером росту активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» залишалися інвестиції в цінні папери (ОВДП та облігації місцевих позик), обсяг яких за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 виріс в 2,82 рази: з 3,624 млрд грн до 10,192 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 частка портфеля цінних паперів збільшилась на 10,48 п.п. до 66,46%, частка кредитного портфеля знизилась на 11,52 п.п. до 9,75%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 1,69 п.п. до 20,49%. Таким чином, станом на початок 2022 року 84,48% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (20,49%) та ОВДП (63,99%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.02.2022 коливалась в межах від 4,11% до 22,85%. Станом на 01.02.2022 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 16,69 п.п. і склала 22,85%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України зменшився на 11,54 п.п. до 31,39%.

    В цілому, станом на початок 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати якість активів на хорошому (гарному) рівні, про що свідчить висока частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (84,48%). Крім цього, станом на початок лютого 2022 року показник частки NPL в кредитному портфелі Банку був на 8,54 п.п. меншим за середньо-ринкове значення (при тому, що частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2022 зменшилась до 9,75%).

 

Ліквідність

Впродовж 2021 року та січня-лютого 2022 року норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) коливався в діапазоні від 67,18% до 83,12%. Станом на 01.03.2022 Н6 Банку складав 80,90%, що на 20,90 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.03.2022 коливався в межах 183,09-509,16% та переважно в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.03.2022 LCRвв Банку складав 282,54%%, що в 2,83 рази перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.03.2022 коливався в рамках від 192,90% до 896,94%, суттєво перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.03.2022 LCRів Банку складав 290,21%, що в 2,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.03.2022 складав 224,71%, що на 134,71 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

    Отже, станом на початок березня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які істотно перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками 2021 року склав 95,343 млн грн, що в 9,81 рази перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками 2020 року.

Зростанню прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», передусім, сприяли високі темпи приросту основних статей доходів Банку. Зокрема, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс в 2,36 рази до 550,681 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 32,63% до 385,120 млн грн.

     Агентство високо оцінює вагомі темпи приросту ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та істотне зростання обсягу його прибутку, продемонстроване в умовах впливу на діяльність Банку карантинних обмежень.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

     Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок березня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок березня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які із запасом перевищували встановлений НБУ мінімально необхідний рівень. Станом на початок 2022 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, що підтверджує висока (84,48%) частка високоякісних ліквідних інструментів, яким притаманний низький рівень кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік виріс порівняно з 2020 роком в 9,81 рази і склав 95,343 млн грн. Зростання прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», передусім, було обумовлене високими темпами приросту основних статей його доходів: чистий процентний дохід Банку виріс в 2,36 рази до 550,681 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 32,63% до 385,120 млн грн. Агентство високо оцінює як темпи приросту ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», так і суттєве зростання обсягу прибутку Банку, продемонстроване в умовах впливу на його діяльність карантинних обмежень.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. Зокрема, з урахуванням введення військового стану з 24 лютого 2022 року та початку в Україні військових дій, рейтинг може бути актуалізовано за підсумками 1 кварталу 2022 року, з урахуванням розвитку подій та оцінки їх впливу на стан Банку.

     Наразі, наявні у Рейтингового агентства дані підтверджують, що Банк підтримує сталу операційну діяльність у більшості регіонів України, виконує зобов’язання перед клієнтами та має високі показники поточної ліквідності та прибутковості під основні операції, оптимізує діяльність під вимоги роботи в умовах військового стану.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com