Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


09/12/2022

9 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2022 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-листопад 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-листопада 2022 року коливався в межах від 312,148 млн грн до 507,101 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 1,71% і станом на 01.12.2022 склав 423,967 млн грн, що в 2,12 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.12.2022 коливався в діапазоні 10,68-18,78%, та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (окрім 01.09.2022). Станом на 01.12.2022 Н2 Банку становив 16,67%, що на 6,67 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

 Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-листопада 2022 року коливався в межах від 7,49% до 12,44%, та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, хоча і був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2022 Н3 Банку складав 10,57%, що на 3,57 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Таким чином, станом на початок грудня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшились на 23,87% і склали 11,661 млрд грн, кредитний портфель Банку скоротився на 24,73% і склав 1,125 млрд грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 23,08% до 3,867 млрд грн. При цьому, портфель інвестицій в цінні папери ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (який станом на початок жовтня 2022 року на 98,95% складався з ОВДП) знизився на 42,93% і станом на 01.10.2022 склав 5,817 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 частка портфеля цінних паперів зменшилась на 16,66 п.п. до 49,88%, частка кредитного портфеля знизилась на 0,11 п.п. до 9,65%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 12,65 п.п. до 33,16%. Отже, станом на початок жовтня 2022 року 82,52% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (33,16%) та ОВДП (49,36%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 коливалась в межах від 4,11% до 41,29%. Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL в кредитах Банку виросла на 18,87 п.п. і склала 41,29%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України виріс на 3,91 п.п. до 35,42%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.10.2022 становила всього 9,65%.

Отже, станом на початок жовтня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (82,52%).

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.12.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 236,90%. Станом на 01.12.2022 NSFR Банку складав 236,90%, що в 2,63 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке має бути не менше 90%).

 Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.12.2022 коливався в діапазоні 183,09-509,16%, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.12.2022 LCRвв Банку складав 327,97%, що в 3,28 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.12.2022 коливався в діапазоні від 192,90% до 896,94%, та переважно в кілька разів перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.12.2022 LCRів Банку складав 597,41%, що в 5,97 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 5,007 млн грн, що на 81,39% менше прибутку, отриманого Банком за аналогічний період 2021 року.

При цьому, чистий комісійний дохід Банку в аналізованому періоді показав високі темпи приросту (+27,97%) і за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 334,073 млн грн. Чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за дев’ять місяців 2022 року склав 323,825 млн грн, що на 11,72% менше ніж за дев’ять місяців 2021 року. Одним з факторів зниження чистого процентного доходу Банку стало зростання вартості фондування при фіксованій дохідності портфеля активів, зокрема ОВДП.

 

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», продемонстровані за підсумками дев’яти місяців 2022 року, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-листопад 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством. 

 

Узагальнення

Станом на початок грудня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 та Н3 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також станом на початок грудня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.12.2022 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок жовтня 2022 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (82,52%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 5,007 млн грн, що на 81,39% менше ніж за дев’ять місяців 2021 року. В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав вагомі обсяги чистого процентного та чистого комісійного доходів, а також високі темпи приросту чистого комісійного доходу (+27,97%), що високо оцінюється Агентством, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com