Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


22/02/2023

22 лютого 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2022 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2022 рік та за січень 2023 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня 2023 року коливався в межах від 366,060 млн грн до 507,101 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 10,18% і станом на 01.02.2023 склав 374,388 млн грн, що на 174,388 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні 10,68-18,78%, та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (окрім 01.09.2022). Станом на 01.02.2023 Н2 Банку становив 15,72%, що на 5,72 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 4,12 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня 2023 року коливався в межах від 7,49% до 15,33%, та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, а впродовж січня 2023 року та станом на 1 лютого 2023 року був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.02.2023 Н3 Банку складав 15,33%, що в 2,19 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 2,19 п.п. більше ніж середній рівень Н3 по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок лютого 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшились на 23,40% і склали 11,733 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 34,44% і склав 980,014 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 90,78% до 5,994 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 частка портфеля цінних паперів зменшилась на 31,86 п.п. до 34,68%. При цьому, Агентство зазначає, що портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на початок 2023 року складався виключно з ОВДП. Впродовж 2022 року частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 1,41 п.п. до 8,35%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 30,58 п.п. до 51,09%. Отже, станом на початок 2023 року 85,77% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (51,09%) та ОВДП (34,68%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.01.2023 коливалась в межах від 21,30% до 46,37%. Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 частка NPL в кредитах Банку виросла на 23,95 п.п. і склала 46,37%, а середній показник NPL по банківській системі України виріс на 8,71 п.п. до 40,22%. При цьому, Агентство звертає увагу, що частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2023 становила всього 8,35%.

Отже, станом на початок 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (85,77%).

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.02.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 310,93%. Станом на 01.02.2023 NSFR Банку складав 310,93%, що в 3,45 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні 271,42-477,04%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.02.2023 LCRвв Банку складав 306,85%, що в 3,07 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.02.2023 коливався в діапазоні від 217,96% до 757,84%, та в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.02.2023 LCRів Банку складав 640,10%, що в 6,4 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік склав 11,553 млн грн, що на 83,50% менше ніж прибуток Банку за 2021 рік.

При цьому, процентний дохід Банку за 2022 рік порівняно з 2021 роком виріс на 30,51% до 1,424 млрд грн. Проте істотне зростання вартості фондування призвело до стрімкого зростання процентних витрат (на 87,55%), що враховуючи фіксовану дохідність окремих активів, зокрема ОВДП, призвело до зниження чистого процентного доходу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 25,47% до 410,419 млн грн за підсумками 2022 року. Чистий комісійний дохід Банку в аналізованому періоді показав високі темпи приросту (+24,33%) і за підсумками 2022 року склав 478,831 млн грн.

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», продемонстровані за підсумками 2022 року, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2022 рік та за січень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством. 

 

Узагальнення

Станом на початок лютого 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н3 був більшим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на початок лютого 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.02.2023 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок 2023 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (85,77%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками 2022 року склав 11,553 млн грн, що на 83,50% менше ніж за 2021 рік. В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав високі темпи приросту процентного доходу (+30,51%), комісійного доходу (+22,57%) та чистого комісійного доходу (+24,33%), а також отримав за підсумками 2022 року вагомі обсяги чистого процентного та чистого комісійного доходів, що високо оцінюється Агентством, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com