Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


30/05/2023

30 травня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2023 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 353,724 млн грн до 507,101 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 5,14% і станом на 01.05.2023 склав 391,715 млн грн, що на 191,715 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні 10,68-18,78%, та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (окрім 01.09.2022). Станом на 01.05.2023 Н2 Банку становив 17,02%, що на 7,02 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 3,93 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 7,49% до 15,91%, та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з січня 2023 року був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.05.2023 Н3 Банку складав 15,91%, що в 2,27 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 2,49 п.п. вище середнього рівня Н3 по банківській системі України. 

    Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок травня 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.04.2023 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшились на 5,81% і склали 11,034 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 11,37% і склав 868,616 млн грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 26,40% до 4,401 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2023 по 01.04.2023 частка інвестицій в цінні папери виросла на 11,13 п.п. до 45,87%, при цьому, портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на 01.04.2023 складався виключно з ОВДП. За перший квартал 2023 року частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 0,49 п.п. до 7,87%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 11,16 п.п. до 39,88%. Отже, станом на початок другого кварталу 2023 року 85,75% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (39,88%) та ОВДП (45,87%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливалась в межах від 21,30% до 51,52%. Станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 частка NPL в кредитах Банку виросла на 5,15 п.п. і склала 51,52%, а середній показник NPL по банківській системі України виріс до 41,63%. Агентство звертає увагу, що частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.04.2023 становила всього 7,87%.

     Отже, станом на початок другого кварталу 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага (85,75%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 538,69%. Станом на 01.05.2023 NSFR Банку складав 538,69%, що в 5,39 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні 267,58-477,04%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRвв Банку складав 268,11%, що в 2,68 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні від 217,96% до 757,84%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRів Банку складав 547,40%, що в 5,47 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

   Таким чином, на думку Агентства, впродовж періоду аналізу та станом на початок травня 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував суттєвий запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за перший квартал 2023 року склав 23,356 млн грн, що на 21,583 млн грн перевищило прибуток Банку за перший квартал 2022 року.

Суттєвому зростанню прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» сприяли високі темпи приросту його комісійних та торгових доходів за рахунок «трансакційної» бізнес-моделі Банку, наявності розгалуженої мережі відділень та власної служби інкасації, що забезпечувала якісний готівковий обіг. Зокрема, чистий комісійний дохід Банку за перший квартал 2023 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 47,95% до 146,11 млн грн, а чистий прибуток від операцій з іноземною валютою виріс на 43,37% до 47,42 млн грн.

     Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», продемонстровані за підсумками першого кварталу 2023 року, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. 

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

      На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Узагальнення

Станом на початок травня 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н3 станом на 01.05.2023 був більшим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на початок травня 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.05.2023 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок другого кварталу 2023 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (85,75%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками першого кварталу 2023 року склав 23,356 млн грн, що на 21,853 млн грн більше ніж прибуток Банку за перший квартал 2022 року. В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав високі темпи приросту та вагомі обсяги чистого комісійного доходу (+47,95%) та прибутку від операцій з іноземною валютою (+43,37%), а також отримав за підсумками першого кварталу 2023 року вагомі обсяги чистого процентного доходу, що високо оцінюється Агентством, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані нападом росії та запровадженням в Україні воєнного стану. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com