Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


03/07/2024

3 липня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2023 рік та за січень-травень 2024 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах від 353,724 млн грн до 695,754 млн грн, демонструючи виражену тенденцію до зростання. Від початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 12,14% і станом на 01.06.2024 склав 590,729 млн грн, що майже втричі перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні 13,12%-27,80%, з запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, та періодично був більшим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2024 Н2 Банку становив 14,82%, що на 4,82 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 4,25 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах від 7,20% до 18,81%, на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, і періодично був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.06.2024 Н3 Банку складав 7,68%, що на 0,68 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 4,08 п.п. нижче за середній рівень Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скоротились на 6,03% і склали 19,106 млрд грн, кредитний портфель зменшився на 9,60% до 682,898 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 8,75% до 13,002 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 частка інвестицій в цінні папери виросла на 1,50 п.п. до 23,76%. При цьому, портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на 01.04.2024 складався виключно з ОВДП. За перші 3 місяці 2024 року частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 0,14 п.п. до 3,57%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 2,03 п.п. до 68,05%. Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року 91,81% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (68,05%) та ОВДП (23,76%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку, які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), станом на 01.04.2024 склала 42,62%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку становила всього 3,57%.

Отже, станом на 01.04.2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага (91,81%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.06.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 273,80% до 905,33%. Станом на 01.06.2024 NSFR Банку складав 620,14%, що в 6,2 раза перевищувало граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні 267,58%-461,72%, на постійній основі в рази перевищуючи нормативне значення. Станом на 01.06.2024 LCRвв Банку складав 461,72%, що було в 4,62 раза більше за встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні від 465,81% до 701,94%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.06.2024 LCRів Банку складав 677,32%, що в 6,77 разів перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок червня 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував суттєвий запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за перший квартал 2024 року склав 168,482 млн грн, що в 7,54 раза перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 року. Істотне зростання прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в аналізованому періоді зумовлене суттєвим зменшенням витрат на формування резервів під знецінення корисності фінансових активів, зростанням чистого прибутку від операцій з іноземною валютою (на 73,15% до 82,102 млн грн), а також високими темпами приросту ключових статей доходів.

Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс в 2,68 раза до 322,991 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 19,90% до 175,189 млн грн.

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також вагомі обсяги та високі темпи приросту прибутку і ключових статей доходів Банку в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за січень-травень 2024 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Узагальнення

Станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 та Н3 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, також Н2 та Н3 Банку періодично були більшими за середні рівні даних нормативів по банківській системі України. Станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.06.2024 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство.

В аналізованому періоді активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока частка (91,81%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, станом на 01.04.2024. За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс в 7,54 раза і склав 168,482 млн грн, чистий процентний дохід збільшився в 2,68 раза, а чистий комісійний дохід показав приріст на 19,90%. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com