Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


31/08/2020

31 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-липень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 220,232 млн. грн. до 340,902 млн. грн. Динаміка регулятивного капіталу Банку (Н1) була різноспрямованою, при цьому з початку 2020 року його обсяг виріс на 19,08% і станом на 03.08.2020 склав 310,107 млн. грн., що на 110,107 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в межах від 16,64% до 28,24%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, впродовж вказаного періоду значення Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 18,33%, що на 8,33 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 3,19 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 15,40% до 25,40%. Динаміка Н3 Банку була нерівномірною, але його показники на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 16,12%, що було на 9,12 п.п. вище встановленої регулятором граничної відмітки, а також на 0,74 п.п. перевищувало середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 9,09% (з 2,994 млрд. грн. до 3,266 млрд. грн.), кредитний портфель Банку збільшився на 21,55% (з 898,294 млн. грн. до 1,092 млрд. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скоротився на 49,66% (з 1,699 млрд. грн. до 855,552 млн. грн.).

В структурі активів Банку за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 частка кредитного портфеля збільшилась на 3,42 п.п. (з 30,01% до 33,43%), а частка портфеля цінних паперів виросла на 26,51 п.п. (з 6,61% до 33,12%). Станом на 01.07.2020 в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 59,32% складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (26,20%) та портфель цінних паперів, який був сформований виключно з ОВДП (33,12%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) протягом періоду з 01.01.2019 по 01.07.2020 коливалась в діапазоні 2,97-10,58% та демонструвала різноспрямовану динаміку. З початку 2020 року частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 3,87 п.п. і станом на 01.07.2020 склала 5,50%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України за вказаний період виріс на 0,23 п.п. до 50,21%.

Таким чином, станом на початок липня поточного року якість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжувала залишатися на хорошому рівні, що продемонструвала вагома частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а також показник NPL в кредитному портфелі Банку, який був в 9,1 разів меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) коливався в діапазоні 63,25-93,22% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 64,55%, що на 4,55 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 24,24 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах 228,38-575,88%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 426,02%, що в 4,3 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в рамках 206,01-1162,70% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку склав 339,86%, що в 3,4 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 1,089 млн. грн., що на 89,53% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

Водночас, ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хорошу динаміку зростання. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку виріс на 42,38% (з 61,017 млн. грн. до 86,874 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 43,39% (з 85,126 млн. грн. до 122,059 млн. грн.).

Здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  нарощувати доходи в умовах дії карантинних обмежень заслуговує на позитивну оцінку. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України за рахунок збільшення витрат на формування резервів.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-липень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок серпня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним і основним капіталом та дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю: станом на початок серпня 2020 року коефіцієнти LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені регулятором граничні значення. Банк підтримував якість активів на хорошому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також низька частка NPL в кредитному портфелі Банку, яка була в 9,1 разів меншою за середньо-ринковий показник. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з першим півріччям 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+42,38%) та чистого комісійного доходу (+43,39%), при цьому прибуток Банку зменшився на 89,53% до 1,089 млн. грн. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України за рахунок збільшення витрат на формування резервів. Водночас, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність в умовах дії карантинних обмежень заслуговує на позитивну оцінку.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com