Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


22/02/2021

22 лютого 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2020 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік та за січень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства. 

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня 2021 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) коливався в межах від 249,501 млн. грн. до 371,552 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 27,12% і станом на 01.02.2021р. склав 331,030 млн. грн., що на 131,030 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020р. по 01.02.2021р. коливався в діапазоні від 10,31% до 24,08%. При цьому, показники Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2021р. Н2 Банку складав 11,59%, що на 1,59 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 9,80 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в межах від 8,72% до 20,07% та демонстрував різноспрямовану, переважно низхідну, динаміку. При цьому, Н3 Банку з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але починаючи з листопада 2020 року був нижчим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 01.02.2021р. Н3 Банку складав 9,54%, що на 2,54 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 5,63 п.п. менше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок лютого 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли в 2,16 рази і склали 6,472 млрд. грн. При цьому, найбільше зростання продемонстрували інвестиції в цінні папери (облігації внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати Національного банку), обсяг яких виріс в 21,29 разів до 4,214 млрд. грн. За цей же час кредитний портфель Банку збільшився на 53,25% (до 1,377 млрд. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів знизився на 28,38% (до 1,217 млрд. грн.).

В структурі активів Банку станом на 01.01.2021р. порівняно з 01.01.2020р. частка кредитного портфеля зменшилась на 8,74 п.п. (з 30,01% до 21,27%), частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 37,96 п.п. (з 56,77% до 18,81%), натомість частка портфеля цінних паперів виросла на 58,50 п.п. (з 6,61% до 65,11%). Таким чином, станом на початок 2021 року 71,29% активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (18,81%) та ОВДП (52,48%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі Банку (NPL) впродовж періоду з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. коливалась в межах 4,98%-10,58%. Впродовж 2020 року частка NPL в кредитах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  зменшилась на 3,21 п.п. до 6,16%, а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 7,49 п.п. і склав 42,93%.

Отже, станом на початок 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, про що свідчать вагома частка високоякісних ліквідних інструментів (які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику), а також показник NPL в кредитному портфелі Банку, який був в 6,97 разів меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в межах від 62,40% до 90,23%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 01.02.2021р. Н6 Банку складав 70,16%, що на 10,16 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 17,23 п.п. менше ніж середній рівень Н6 по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2020р. по 01.02.2021р. коливався в діапазоні 277,57%-495,07% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.01.2021р. LCRвв Банку складав 493,53%, що в 4,94 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2020р. по 01.01.2021р. коливався в межах 236,50-1126,99%, істотно перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.01.2021р. LCRів Банку складав 387,66%, що в 3,88 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 10,512 млн. грн., що на 63,65% менше прибутку, отриманого Банком за 2019 рік.

При цьому, за вказаний період аналізу ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту: чистий процентний дохід Банку виріс на 64,89% (до 233,2 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 52,20% (до 290,378 млн. грн.).

Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів під активні операції та  відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в умовах триваючого карантину суттєво нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та січень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок лютого 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Банк продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, на що вказує вагома частка високоякісних ліквідних інструментів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також низька частка NPL в кредитному портфелі Банку, яка була в 6,97 разів меншою за середньо-ринковий показник. За підсумками діяльності впродовж 2020 року порівняно з 2019 роком ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+64,89%) та чистого комісійного доходу (+52,20%). Прибуток Банку за 2020 рік склав 10,512 млн. грн., що на 63,65% менше ніж за 2019 рік. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України, що характеризуються зростанням витрат на формування резервів під активні операції. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність в умовах триваючих карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com