Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


26/05/2021

26 травня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік та за січень-квітень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства. 

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні 249,501-373,925 млн. грн. та демонстрував тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 0,95% і станом на 05.05.2021 склав 348,615 млн. грн., що на 148,615 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

     Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в межах від 10,34% до 24,08%. При цьому, показники Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення. Станом на 05.05.2021 норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) складав 15,58%, що на 5,58 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,44 п.п. менше, ніж середній показник Н2 по банківській системі України.

   Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні 8,72-20,07%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Показники Н3 Банку з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але починаючи з листопада 2020 року були нижчими за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 05.05.2021 норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) складав 12,16%, що на 5,16 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, але було на 4,61 п.п. менше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 17,56% і склали 7,610 млрд. грн. При цьому, за вказаний період аналізу в активах Банку найбільше зростання продемонстрував кредитний портфель, обсяг якого збільшився на 39,73% (до 1,924 млрд. грн.), грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 21,32% (до 1,477 млрд. грн.), а інвестиції в цінні папери (облігації внутрішньої державної позики та облігації місцевих позик) продемонстрували приріст на 3,70% (до 3,757 млрд. грн.).

 

 

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.04.2021 частка кредитного портфеля виросла на 4,01 п.п. (з 21,27% до 25,28%), частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 0,60 п.п. (з 18,80% до 19,40%), натомість частка портфеля цінних паперів зменшилась на 6,60 п.п. (з 55,98% до 49,38%). Таким чином, станом на початок квітня 2021 року 66,92% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (19,40%) та ОВДП (47,52%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.04.2021 коливалась в діапазоні від 4,11% до 10,58%. Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 0,84 п.п. до 7,00%, а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 0,92 п.п. і склав 42,01%.

   Таким чином, станом на початок квітня 2021 року якість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжувала залишатись на хорошому рівні, про що свідчать вагома частка високоякісних ліквідних інструментів (які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику), а також показник частки NPL в кредитному портфелі Банку, який був у 6 разів меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) коливався в діапазоні 62,40-90,23% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав 68,86%, що на 8,86 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 20,64 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в межах 183,09-509,16% та на постійній основі переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 194,70%, що на 94,70 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в рамках 236,50-1126,99%, істотно перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 896,94%, що в 8,97 разів перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.05.2021 складав 144,55%, що на 64,55 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні не менше 80%). Норматив NSFR встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, станом на початок травня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 3,131 млн. грн., що на 38,55% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

Водночас, за вказаний період аналізу ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хорошу динаміку зростання: чистий процентний дохід Банку виріс на 171,46% (до 110,399 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 28,92% (до 76,949 млн. грн.).

    Низхідна динаміка прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідає загальним тенденціям у банківській системі України та спричинена, передусім, зростанням обсягу витрат на формування резервів під активні операції. При цьому, Агентство позитивно оцінює високий темп приросту чистого процентного доходу, продемонстрований Банком  в умовах триваючого карантину, та його здатність підтримувати прибуткову діяльність, незважаючи на сповільнення ділової активності в країні.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та січень-квітень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

     Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

     Станом на початок травня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок квітня 2021 року Банк продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, про що свідчить вагома частка високоякісних ліквідних інструментів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також частка NPL в кредитному портфелі Банку, яка була в 6 разів меншою за середньо-ринковий показник. За підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+171,46%) та чистого комісійного доходу (+28,92%), при цьому, прибуток Банку скоротився на 38,55% і склав 3,131 млн. грн. Низхідна динаміка прибутку Банку відповідає загальним тенденціям у банківській системі України та переважно була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів під активні операції. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність в умовах триваючих карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com