Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


16/08/2021

16 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перше півріччя 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік та за січень-липень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) коливався в межах від 249,501 млн грн до 373,925 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,42% і станом на 02.08.2021 склав 360,565 млн грн, що на 160,565 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні 10,34-24,08%. При цьому, показники Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення. Станом на 02.08.2021 норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) складав 14,13%, що на 4,13 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%, але було на 7,59 п.п. менше ніж середнє значення Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках від 8,72% до 20,07%. При цьому, Н3 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, проте починаючи з 02.11.2020 був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.08.2021 норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) складав 10,64%, що на 3,64 п.п. перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, але було на 5,06 п.п. менше за середньо-ринковий показник. 

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 65,53%: з 6,473 млрд грн до 10,714 млрд грн. При цьому, драйвером росту активів Банку стали інвестиції в цінні папери (облігації внутрішньої державної позики та облігації місцевих позик), обсяг яких станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 виріс майже вдвічі (на 92,40% до 6,972 млрд грн). Кредитний портфель Банку збільшився на 21,96% і склав 1,679 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти показали приріст на 31,04% (до 1,595  млрд грн).

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 частка портфеля цінних паперів виросла на 9,09 п.п. (з 55,98% до 65,07%), частка кредитного портфеля зменшилась на 5,60 п.п. (з 21,27% до 15,67%), а частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 3,91 п.п. (з 18,80% до 14,89%). Таким чином, станом на початок липня 2021 року 78,65% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (14,89%) та ОВДП (63,76%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливалась в межах від 4,11% до 14,75%. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 8,59 п.п. і склала 14,75%, а середній показник NPL по банківській системі України зменшився на 3,84 п.п. і склав 39,09%.

      Отже, станом на початок липня 2021 року якість активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжувала залишатись на хорошому рівні, про що свідчать велика (78,65%) частка високоякісних ліквідних інструментів (які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику), а також показник частки NPL в кредитному портфелі Банку, який був у 2,65 рази меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в межах від 62,40% до 90,23%. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 67,18%, що на 7,18 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 60%, але було на 22,37 п.п. нижче за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливався в діапазоні 183,09-509,16% та на постійній основі переважно в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.07.2021 LCRвв Банку складав 206,74%, що в 2,07 рази перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливався в межах 236,50-1126,99% та істотно перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.07.2021 LCRів Банку складав 719,81%, що в 7,20 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.07.2021 складав 125,45%, що на 45,45 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні не менше 80%). При цьому, Агентство нагадує, що норматив NSFR встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, станом на початок липня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення (зокрема, нормативи LCRвв та LCRів були в рази вищими за встановлений регулятором мінімально необхідний рівень).

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 5,414 млн грн, що в 4,97 рази (або на 4,325 млн грн) перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року.

Ключовим фактором росту прибутку Банку стала позитивна  динаміка основних статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 162,54% (до 228,078 млн грн), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 28,75% (до 157,145 млн грн).

     Агентство позитивно оцінює високі темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу, продемонстровані ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та січень-липень 2021 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

       Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав податкового боргу.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Станом на початок серпня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок липня 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення (нормативи LCRвв та LCRів були в рази вищими за встановлений НБУ мінімально необхідний рівень). Станом на початок липня 2021 року Банк продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, на що вказує велика частка високоякісних ліквідних інструментів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також показник частки NPL в кредитному портфелі Банку, який був у 2,65 рази меншим за середньо-ринкове значення (при тому, що питома вага кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшилась до 15,67%). За підсумками першого півріччя 2021 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 5,414 млн грн, що в 4,97 рази перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. Ключовим фактором росту прибутку Банку стала позитивна динаміка основних статей його доходів: чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виріс на 162,54% (до 228,078 млн грн), а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 28,75% (до 157,145 млн грн). Високі темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу, продемонстровані ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, позитивно оцінюються Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com