Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


22/05/2019

22 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2019 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку і спеціальною інформацією Банку за 2018 рік та січень-квітень 2019 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузить файл обновления рейтинга со статистическими приложениями

 

Капитал и адекватность капитала

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (Н1) коливався в діапазоні 119,667-256,907 млн. грн. Станом на 02.05.2019 в порівнянні з 02.01.2018 Н1 Банку виріс на 49,47% і склав 241,515 млн. грн. Таким чином, регулятивний капітал Банку (Н1) на 41,515 млн. грн. перевищував граничну позначку, встановлену НБУ на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в межах 23,19-45,09%. Незважаючи на те, що динаміка Н2 Банку була переважно низхідною, його значення з великим запасом перевищували не лише встановлені НБУ граничні позначки, а й середні показники даного нормативу по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку склав 25,88%, що на 15,88 п.п. перевищувало встановлену регулятором мінімальну позначку.

Таким чином, на думку Агентства, рівень забезпеченості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим, про що свідчать показники відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

Станом на 31.03.2019 кредити та заборгованість клієнтів  склали 712,316 млн. грн., що становило 37,79% активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а грошові кошти та їх еквіваленти (що включають готівкові кошти, кошти в НБУ, кошти, вкладені в депозитні сертифікати НБУ, кошти на коррахунках в інших банках, а також кредити та депозити овернайт у банках) складали 866,040 млн. грн. або 45,94% активів Банку. Тобто більша частка активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була сформована з високоліквідних інструментів, яким притаманний нульовий або низький кредитний ризик.

Агентство нагадує про суттєвий прогрес в покращенні якості кредитного портфеля, який вдалося досягнути Банку в дуже стислі терміни: частка неробочих кредитів в кредитах Банку (NPL) за період з 01.01.2018 по 01.04.2019 знизилась на 52,62 п.п.: з 57,65% до 5,03%, при тому, що середньо-ринкове значення NPL в першому кварталі 2019 року коливалось в межах 53,34-54,95%.

Таким чином, вагома частка високоліквідних активів та низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку, як і раніше, вказує на хорошу якість його активів та залишається одним із ключових факторів високого рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н4) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в межах 119,02-317,74%. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 170,62%, що на 150,62 п.п. більше встановленої НБУ граничної позначки. Протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку з великим запасом перевищував і мінімальні відмітки, встановлені регулятором, і середні показники даного нормативу по банківській системі. Таким чином, Банк сформував дуже високий запас по нормативу миттєвої ліквідності.

Норматив поточної ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н5) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в межах від 91,67% до 129,67%. Станом на 02.05.2019 Н5 Банку становив 104,7%, що на 64,70 п.п. вище встановленої НБУ граничної позначки. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку з великим запасом перевищував мінімальну відмітку, встановлену регулятором, а також був вищим або максимально наближеним до середнього значення даного нормативу по банківській системі. Таким чином, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» сформував хороший запас по нормативу поточної ліквідності.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні від 78,76% до 139,41%.  Станом на 02.05.2019 Н5 Банку склав 90,83%, що на 30,83 п.п. вище встановленої НБУ граничної відмітки. Протягом вказаного періоду аналізу Н6 Банку з помітним запасом перевищував мінімальну відмітку, встановлену регулятором, але його значення не перевищували (окрім 01.02.2019) середньо-ринкових показників.

Таким чином, станом на початок травня 2019 року всі три нормативи ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з досить великим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення, а Н4 та Н5 були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі, що на думку Агентства, вказує на хороший рівень забезпеченості Банку ліквідністю.

Крім того, Агентство відзначає високе значення коефіцієнта покриття ліквідністю Банку (LCR), що характеризує високу забезпеченість ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання Банком зобов’язань упродовж 30 днів в кризових умовах. Станом на 01.05.2019 LCR Банку становив 253,36% за всіма валютами і 587,69% в іноземній валюті, що суттєво перевищувало середні показники по банківській системі, а також встановлені регулятором граничні значення (не менше 80 % і не менше 50 % відповідно).

 

Доходність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року  ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток у сумі 2,152 млн. грн., що на 93,69% менше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. На думку Агентства, ключовими факторами зниження прибутку Банку стали майже двократне зростання обсягу адміністративних та інших операційних витрат, а також наявність чистого збитку від зменшення корисності фінансових активів у сумі 12,676 млн. грн.

Агентство відзначає, що темп зростання чистого процентного, комісійного та торгового доходу випереджає темп приросту обсягу адміністративних та інших операційних витрат Банку, чим підтримується зростання  операційної ефективності роботи Банку.

При цьому Агентство звертає увагу на високі темпи приросту ключових статей доходів Банку. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс у 2,9 рази до 31,052 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 73,46% до 39,383 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку, а також звертає увагу на здатність Банку не лише генерувати, а й нарощувати ключові статті своїх доходів. 

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-квітень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що на момент поновлення рейтингу Банк був зареєстрований як платник податків і не мав заборгованості по податках.

 

Узагальнення

Таким чином, на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не був віднесений до категорії проблемних банків, в повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами. На початок травня 2019 року Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство.

Рівень забезпеченості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим, при цьому Банк сформував та підтримував хороший запас ліквідності. Вагома частка високоліквідних активів та низький рівень неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку вказують на хорошу якість його активів. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжує не лише генерувати, а й нарощувати ключові статті своїх доходів. Діяльність Банку є прибутковою.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com