Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений кредитний рейтинг ТОВ «Абсолют Офіс»


11/05/2020

11 травня 2020 року РА «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу облігацій ТОВ «Абсолют Офіс» (код ЄДРПОУ 32556671) на рівні uaВВ-. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВ- характеризується нижче, ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими компаніями. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності, регулярної та особливої ??інформації емітента ТОВ «Абсолют Офіс» за перший квартал 2020 року.

Таблиця 1. Показники ТОВ «Абсолют Офіс» (тис. грн., п.п., %)

Показники

1 квартал

2020 року

(31.03.2020 г.)

1 квартал

2019 року

(31.03.2019 г.)

Зміна

Темп приросту

Активи

122 121

150 404

-28 283

-18,80%

Дебіторська заборгованість (довгострокова і короткострокова)

105 909

105 980

-71

-0,07%

Кредиторська заборгованість (довгострокова і короткострокова)

16 335

44 670

-28 335

-63,43%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

648,36%

237,25%

411,11 п.п.

Власний капітал

105 744

105 705

39

0,04%

Валові зобов'язання

16 377

44 699

-28 322

-63,36%

Співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями

645,69%

236,48%

409,20 п.п.

Дохід від реалізації продукції

33

35

-2

-5,71%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-44

-80

36

-

Чистий прибуток (збиток)

-44

-80

36

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,042%

-0,076%

0,034 п.п.

-

Рентабельність активів (ROА)

-0,036%

-0,053%

0,017 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

-133,33%

-228,57%

95,24 п.п.

-

EBITDA

-44

-80

36

-

Співвідношення між EBITDA і зобов'язаннями

-0,27%

-0,18%

-0,09 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 року по 31.03.2020 року активи ТОВ «Абсолют Офіс» зменшились на 18,8% до 122,12 млн. грн. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді майже не змінився і на 31.03.2020 року склав 105,74 млн. грн., а її валові зобов'язання скоротились на 63,36% до 16,38 млн. грн. Зниження обсягу валових зобов’язань Компанії призвело до росту співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями на 409,20 п.п. Таким чином, станом на 31.03.2020 року власний капітал ТОВ «Абсолют Офіс» в 6,46 разів перевищував обсяг його зобов’язань, що свідчить про наявність в Емітента високого запасу капіталу.

2. Ділова активність Компанії в аналізованому періоді продовжила знижуватись. Так, дохід від реалізації продукції ТОВ «Абсолют Офіс» за перший квартал 2020 року склав 33 тис. грн., що на 5,71% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, діяльність Компанії в аналізованих періодах 2019 та 2020 років була збитковою. Зокрема, за перші три місяці 2020 року Компанія отримала 44 тис. грн. збитку від операційної діяльності та 44 тис. грн. чистого збитку.

3. Наслідком збиткової діяльності Емітента стали від’ємні показники рентабельності ТОВ «Абсолют Офіс» за підсумками першого кварталу 2020 року. Показник EBITDA за аналізований період також прийняв від’ємне значення, що негативно характеризує здатність Компанії обслуговувати свої боргові зобов’язання.

Таким чином, проаналізувавши звітність Компанії ТОВ «Абсолют Офіс» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: високий запас капіталу, на фоні скорочення ділової активності, збиткової діяльності та від’ємного значення показника EBITDA Емітента.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ТОВ «Абсолют Офіс» (укр.) - 11.05.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com