Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений кредитний рейтинг ТОВ «Абсолют Офіс»


11/11/2019

11листопада 2019 року РА «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу облігацій ТОВ «Абсолют Офіс» (код ЄДРПОУ 32556671) на рівні uaВВ-. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВ- характеризується нижче, ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими компаніями. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності, регулярної та особливої ??інформації емітента ТОВ «Абсолют Офіс» за дев'ять місяців 2019 року. 

Таблиця 1

Показники ТОВ «Абсолют Офіс»(тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців

2019року

(30.09.2019 г.)

9 місяців

2018року

(30.09.2018 г.)

Зміна

Темп приросту

Активи

149 169

128 319

20 850

16,25%

Дебіторська заборгованість (довгострокова і короткострокова)

107 188

106 141

1 047

0,99%

Кредиторська заборгованість (довгострокова і короткострокова)

43 508

22 498

21 010

93,39%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

246,36%

471,78%

-225,42 п.п.

-

Власний капітал

105 639

105 809

-170

-0,16%

Валові зобов'язання

43 530

22 510

21 020

93,38%

Співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями

242,68%

470,05%

-227,37 п.п.

-

Дохід від реалізації продукції

110

357

-247

-69,19%

Фінансовий результат від операційної діяльності

-147

-36

-111

308,33%

Чистий прибуток (збиток)

-146

29

-175

-603,45%

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-0,14%

0,03%

-0,17 п.п.

-

Рентабельність активів (ROА)

-0,10%

0,02%

-0,12 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

-133,64%

-10,08%

-123,56 п.п.

-

EBITDA

-147

-33

-114

345,45%

Співвідношення між EBITDA і зобов'язаннями

-0,34%

-0,15%

-0,19 п.п.

-

Джерело: ДаніКомпанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Активи ТОВ «Абсолют Офіс» за період з 30.09.2018 року по 30.09.2019 року збільшились на 16,25% до 149,17 млн. грн. Власний капітал Компанії за вказаний період скоротився на 0,16% до 105,64 млн. грн., а її валові зобов'язання виросли на 93,38% до43,53 млн. грн. Результатом такого руху показниківв аналізованому періоді стало зменшення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в Компанії на 227,37 п.п. Проте, не дивлячись на скорочення, станом на 30.09.2019 року власний капітал ТОВ «Абсолют Офіс» в 2,43 рази перевищував обсяг його зобов’язань, що свідчить про наявність в Емітента високого запасу капіталу.

 2. Дохід від реалізації продукції ТОВ «Абсолют Офіс» за три квартали 2019 року склав 0,11 млн. грн., що на 69,19% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. При цьому, діяльність Компанії в аналізованому періоді 2019 року була збитковою. Зокрема, за дев'ять місяців 2019 року Компанія отримала 147 тис. грн. операційного збитку та 146 тис. грн. чистого збитку. 

3. Збиткова діяльність Емітента призвела до від’ємних значень показників рентабельності ТОВ «Абсолют Офіс» за підсумками дев’яти місяців 2019 року. Показник EBITDA за аналізований період також прийняв від’ємне значення, що є негативним фактором. 

Таким чином, вивчивши звітність Компанії ТОВ «Абсолют Офіс» за дев'ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: значний запас капіталу, на фоні скорочення ділової активності та збиткової діяльності Емітента.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ТОВ «Абсолют Офіс» (укр.) - 11.11.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com