Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»


30/09/2020

30 вересня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 33880354, до 29.11.2019 р. – ТОВ «ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ») на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (тис. грн., %)

Показники

I півріччя

2020 року

(30.06.2020)

I півріччя

2019 року

(30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

36 303

20 455

15 848

77,48%

Зобов’язання всього

412 826

151 356

261 470

172,75%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

52 773

108 756

-55 983

-51,48%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

74 677

25 949

48 728

187,78%

Власний капітал

104 234

88 467

15 767

17,82%

Активи всього

517 060

239 823

277 237

115,60%

Зареєстрований (пайовий) капітал

35 350

35 350

0

0,00%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

195 995

159 171

36 824

23,13%

Фінансовий результат від операційної діяльності

29 904

29 216

688

2,35%

Фінансові доходи

993

1432

-439

-30,66%

Фінансові витрати

20 698

15 328

5 370

35,03%

Чистий прибуток

8 731

12 157

-3 426

-28,18%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

25,25%

58,45%

-33,20 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

8,38%

13,74%

-5,36 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,69%

5,07%

-3,38 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 року по 30.06.2020 року активи ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» виросли в 2,16 рази і склали 517,06 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період збільшились в 2,73 рази до 412,83 млн. грн., а власний капітал виріс на 17,82% до 104,23 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу Компанії призвели до скорочення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» на 33,20 п.п., яке станом на 30.06.2020 року склало 25,25%. Агентство зазначає, що станом на кінець першого півріччя 2020 року у структурі зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 26,09% займали коротко- та довгострокові зобов’язання за кредитами банків і небанківських фінансових установ (всього 113 кредитів на суму 107,7 млн. грн. з терміном погашення по січень 2024 року), а 18,09% – зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації Товариства були зареєстровані ДКЦПФР 30.09.2011 р., обсяг емісії становить 75 млн. грн. Погашення облігацій ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» має відбутись 5 жовтня 2020 року. Також Агентство зазначає, що ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» повідомило, що має намір та достатньо коштів, щоб здійснити 05.10.2020 р. у повному обсязі, своєчасно та на визначених у проспекті емісії умовах погашення облігацій серії В на користь їх власників.

2. За перше півріччя 2020 року ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» отримало чистий дохід від реалізації в сумі 196 млн. грн., що на 23,13% перевищило обсяг чистого доходу за аналогічний період 2019 року. Діяльність Товариства за підсумками перших шести місяців 2020 року була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року склав 29,9 млн. грн., що на 2,35% вище ніж операційний прибуток за перше півріччя 2019 року Чистий прибуток Товариства знизився на 28,18% до 8,73 млн. грн. При цьому, Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року на 7,24% покривав зобов’язання Компанії станом на 30.06.2020 року, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на 12,51% покривав суму поточних зобов’язань ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», що позитивно характеризує здатність Компанії обслуговувати заборгованість за кредитами та облігаціями.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

I півріччя 2020 року

(30.06.2020)

I півріччя 2019 року

(30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

1 104 071

921 078

182 993

19,87%

Кількість договорів лізингу (шт.)

874

767

107

13,95%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

581 361

558 377

22 984

4,12%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

71 164

60 975

10 189

16,71%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

149 778

102 160

47 618

46,61%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

23 440

22 478

962

4,28%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

2 276

2 303

-27

-1,17%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

253 500

183 077

70 423

38,47%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

170 204

133 070

37 134

27,91%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

19 426

20 622

-1 196

-5,80%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Рівень ділової активності ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» впродовж аналізованого періоду виріс. Кількість договорів лізингу в портфелі Компанії за період з 30.06.2019 року по 30.06.2020 року виросла на 107 договорів і станом на кінець першого півріччя 2020 року складала 874 договори, а їх вартість збільшилась на 19,87% до 1,104 млрд. грн. Середня вартість одного договору лізингу виросла з 1,201 млн. грн. станом на 30.06.2019 року до 1,263 млн. грн. станом на 30.06.2020 р. Агентство відмічає, що питома вага договорів з трьома найбільшими клієнтами у загальній вартості лізингового портфеля Компанії виросла на 2,47 п.п. до 13,57%. Таким чином, не дивлячись на зростання даного показника, рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» залишався високим.

Наявність карантинних обмежень та падіння рівня ділової активності в країні не погіршили платіжну дисципліну клієнтів ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ». Зокрема, частка в лізинговому портфелі договорів, за якими мали місце затримки зі сплати лізингових платежів на понад ніж 30 днів, станом на 30.06.2020 порівняно з 30.06.2019 зменшилась на 0,32 п.п. до 2,12%. Вивчення Агентством відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» успішно проводило претензійну роботу щодо стягнення прострочених лізингових платежів з боржників.

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за перше півріччя 2020 року, наданих ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ», показав зростання чистого доходу, прибуткову діяльність та приріст вартості лізингового портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ" (укр.) - 30.09.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com