Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій VAB Лізинг


16/09/2019

16 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг (код ЄДРПОУ 33880354) на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB + характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності VAB Лізинг за перше півріччя 2019 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності VAB Лізинг (тис. грн., %)

Показники

I півріччя

2019 р.

(30.06.2019)

I півріччя

2018 р.

(30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

20 455

12 673

7 782

61,41%

Зобов’язання всього

151 356

127 362

23 994

18,84%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

108 756

79 261

29 495

37,21%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

25 949

33 352

-7 403

-22,20%

Власний капітал

88 467

74 861

13 606

18,18%

Активи всього

239 823

202 223

37 600

18,59%

Статутний фонд

35 350

35 350

0

0,00%

 

 

 

 

 

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

159 171

156 591

2 580

1,65%

Фінансовий результат від операційної діяльності

29 216

19 867

9 349

47,06%

Фінансові доходи

1432

389

1 043

268,12%

Фінансові витрати

15 328

10 604

4 724

44,55%

Чистий прибуток

12 157

7 133

5 024

70,43%

 

 

 

 

 

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

58,45%

58,78%

-0,33 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

13,74%

9,53%

4,21 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

5,07%

3,53%

1,54 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. В період з 30.06.2018 року по 30.06.2019 року активи Компанії VAB Лізинг виросли на 18,59% до 239,82 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період збільшились на 18,84% до 151,36 млн. грн., а власний капітал виріс на 18,18% до 88,47 млн. грн. Наявність практично однакових темпів приросту зобов’язань та власного капіталу VAB Лізинг в аналізованому періоді призвела до того, що співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями Компанії майже не змінилось і на кінець першого півріччя 2019 року склало 58,45%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості Компанії власним капіталом.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий VAB Лізинг в першому півріччі 2019 року, виріс на 1,65% порівняно з аналогічним періодом 2018 року до 159,17 млн. грн. При цьому, Компанія в аналізованому періоді покращила свої фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності за підсумками перших двох кварталів 2019 року виріс на 47,06% порівняно з результатами перших двох кварталів 2018 року і склав 29,22 млн. грн. Чистий прибуток VAB Лізинг за цей же період збільшився на 70,43% до 12,16 млн. грн. В результаті зростання прибутку Компанії показники її рентабельності підвищились, що позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель VAB Лізинг (тис. грн., %, шт.)

Показники

I півріччя 2019 р.

(30.06.2019)

I півріччя 2018 р.

(30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

921 078

723 514

197 564

27,31%

Кількість договорів лізингу (шт.)

767

698

69

9,89%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

558 377

496 524

61 853

12,46%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

60 975

51 534

9 441

18,32%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

102 160

66 632

35 528

53,32%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

22 478

17 877

4 601

25,74%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

2 303

1 786

517

28,95%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

183 077

79 319

103 758

130,81%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

133 070

112 851

20 219

17,92%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

20 622

19 325

1 297

6,71%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Вартість договорів лізингу в портфелі VAB Лізинг за період з 30.06.2018 по 30.06.2019 року збільшилась на 27,31% і на кінець першого півріччя 2019 року склала 921,08 млн. грн. При цьому, вартість договорів лізингу з фізичними особами виросла на 18,32% до 60,98 млн. грн., а середня вартість одного договору лізингу збільшилась з 1,037 млн. грн. станом на 30.06.2018 до 1,201 млн. грн. станом на 30.06.2019. Важливо, що обсяг прострочень зі сплати лізингових платежів ріс трохи меншими темпами, ніж вартість лізингового портфеля Компанії, що призвело до зменшення їх частки в портфелі: вартість договорів лізингу, платежі по яких затримано більше ніж на 30 днів, збільшилася на 25,74% і склала 2,44% від сукупного обсягу лізингового портфеля VAB Лізинг, що на 0,03 п.п. менше, ніж станом на 30.06.2018 р.

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за перше півріччя 2019 року, наданих Компанією VAB Лізинг, показав наявність запасу капіталу, істотне зростання показників прибутку та приріст вартості лізингового портфеля Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга VAB Лізинг (укр.) - 16.09.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com