Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»


11/07/2023

11 липня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (ЄДРПОУ 42910274) та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» серії А на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2023 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

53

0

53

-

Дебіторська заборгованість

8 181

27 586

-19 405

-70,34%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2 103

1 044

1 059

101,44%

Зобов’язання всього

2 103

1 044

1 059

101,44%

Зареєстрований (пайовий) капітал

26 002

26 002

0

0,00%

Власний капітал

27 539

26 550

989

3,73%

Активи всього

29 642

27 594

2 048

7,42%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

528

576

-48

-8,33%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 519

529

990

187,15%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

12

4

8

200,00%

Чистий прибуток

1 507

525

982

187,05%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

1309,51%

2543,10%

-1233,59 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

2,52%

0,00%

2,52 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

5,47%

1,98%

3,49 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

5,08%

1,90%

3,18 п.п.

-

                                                        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022 по 31.03.2023 власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» виріс на 3,73% до 27,54 млн грн. За цей же період зобов’язання Компанії виросли в 2,01 раза до 2,1 млн грн. В результаті різноспрямованого руху показників відбулось зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії. Проте, не дивлячись на зниження, станом на початок другого кварталу 2023 року власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» більше ніж у 13 разів перевищував його зобов’язання, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Товариства власним капіталом. 

2. Станом на початок другого кварталу 2023 року, як і в попередньому періоді, ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство зазначає, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось в процесі розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 70 млн грн. Тимчасове свідоцтво про випуск облігацій Товариства було зареєстроване НКЦПФР 27 січня 2022 року. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування факторингових операцій з купівлі нерухомості. 

3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 8,33% до 0,53 млн грн, а його фінансовий результат від операційної діяльності виріс в 2,87 раза і склав 1,52 млн грн. За підсумками діяльності в першому кварталі 2023 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» отримало чистий прибуток в обсязі 1,51 млн грн, що в 2,87 раза більше ніж за перший квартал 2022 року. 

4. Станом на початок другого кварталу 2023 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» мало в портфелі дві кредитні угоди сукупним обсягом 4,34 млн грн. Впродовж аналізованого періоду обсяг кредитного портфеля Товариства зменшився на 83,28%. За інформацією ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Товариство має намір почати надання послуг з фінансування будівництва відразу як тільки це дозволить ситуація в Україні. Агентство очікує, що після залучення Товариством коштів від розміщення випуску облігацій серії А та їх спрямування на факторингові операції з купівлі нерухомості, обсяг кредитного портфеля та його дохідність істотно зростуть.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал

2023 року (31.03.2023)

І квартал

2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

4 338

25 951

-21 613

-83,28%

Кількість виданих кредитів, шт.

2

1

1

100,00%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

2 169

25 951

-23 782

-91,64%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

4 338

25 951

-21 613

-83,28%

Частка договорів з 3-ма найбільшими клієнтами у портфелі

100,00%

100,00%

0,00 п.п.

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

0

0

0

-

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

0%

0%

0,00 п.п.

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

428

300

128

42,67%

Ефективна ставка, %

9,00%

9,00%

0,00 п.п.

-

                                                        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

Аналізуючи кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Агентство відмічає низький рівень його диверсифікації. Станом на 31.03.2023 кредитний портфель Компанії був сформований лише з двох кредитів. Позичальник виконував свої зобов’язання, але робив це за ефективною ставкою 9%. 

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» та рейтингів облігацій Товариства серії А за підсумками першого кварталу 2023 року Агентство керувалось наступним: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, сталі обсяги чистого доходу від реалізації, а також зростання чистого та операційного прибутків Товариства. При цьому, в ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» відсутні будь-які критичні активи, які можуть бути знищені впливом війни або можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовому стану Товариства через економічну кризу. Проте Агентство звертає увагу, що станом на початок другого кварталу 2023 року розміщення випуску облігацій Товариства ще не відбулось, і тому ринковий кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» ще не сформований, а ризики не проявлені. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "ФК "ФІНТЕХ МЕРКУРІЙ" - 11.07.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com