Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ»


06/09/2022

6 вересня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (ЄДРПОУ 42910274) та рейтинг облігацій ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» серії А на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2022 року

(30.06.2022)

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

7

-6

-85,71%

Дебіторська заборгованість

27 896

5 345

22 551

421,91%

Короткострокові і довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

1 159

5 361

-4 202

-78,38%

Зобов’язання всього

1 159

144

1 015

704,86%

Зареєстрований (пайовий) капітал

26 002

5 100

20 902

409,84%

Власний капітал

26 746

5 217

21 529

412,67%

Активи всього

27 905

5 361

22 544

420,52%

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації

1 158

228

930

407,89%

Фінансовий результат від операційної діяльності

734

118

616

522,03%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

13

3

10

333,33%

Чистий прибуток

721

115

606

526,96%

Розрахункові показники:

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

2307,68%

3622,92%

-1315,24 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

0,09%

0,13%

-0,04 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

2,70%

2,20%

0,50 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,58%

2,15%

0,43 п.п.

-

                                                          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за період з 30.06.2021 по 30.06.2022 виріс в 5,13 раза до 26,746 млн грн, а його зобов’язання збільшились в 8,05 раза до 1,16 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань відбулось зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Компанії на 1315 п.п. Тим не менше, не дивлячись на зниження, станом на початок другого півріччя 2022 року співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось на дуже високому рівні і становило 2308%.

2. Станом на початок другого півріччя 2022 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» не використовувало в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити банків. Агентство зазначає, що на момент оновлення рейтингу ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» знаходилось в процесі розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серії А загальною номінальною вартістю 70 млн грн. Тимчасове свідоцтво про випуск облігацій Товариства було зареєстроване НКЦПФР 27 січня 2022 року. Кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування факторингових операцій з купівлі нерухомості. Агентство очікує, що нарощення обсягів бізнесу Товариства сприятиме збільшенню його прибутковості.

         3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 5,08 раза до 1,16 млн грн, а його операційний прибуток збільшився в 6,22 рази і склав 0,73 млн грн. За підсумками діяльності в першому півріччі 2022 року діяльність ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» була прибутковою: чистий прибуток Товариства склав 0,72 млн грн, що в 6,27 раза більше його чистого прибутку за перше півріччя 2021 року. При цьому, співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями Товариства за підсумками першого півріччя 2022 року склало 63,33%.

4. Станом на початок другого півріччя 2022 року ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» мало в портфелі одну угоду з юридичною особою з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, в обсязі 25,95 млн грн. Впродовж періоду з 30.06.2021 по 30.06.2022 кредитний портфель Товариства виріс в 5,09 раза і поки що знаходиться в стадії формування. Агентство очікує, що після залучення Товариством коштів від розміщення випуску облігацій серії А та їх спрямування на факторингові операції з купівлі нерухомості, обсяг кредитного портфеля та його дохідність істотно зростуть.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя

2022 року

(30.06.2022)

І півріччя

2021 року

(30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

25 951

5 099

20 852

408,94%

Кількість виданих кредитів, шт.

1

1

0

0,00%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

25 951

5 099

20 852

408,94%

Вартість договорів від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

25 951

5 099

20 852

408,94%

Частка договорів з 3-ма найбільшими клієнтами у портфелі

100,00%

100,00%

0,00 п.п.

Сукупні платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

0

0

0

-

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

0,00%

0,00%

0,00 п.п.

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

569

0

569

-

Ефективна ставка, %

9,00%

9,00%

0,00 п.п.

-

                                                         Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

        Аналізуючи кількісні та якісні характеристики кредитного портфеля ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ», Агентство відмічає низький рівень його диверсифікації. Станом на 30.06.2022 у кредитному портфелі Компанії знаходився один позичальник. Позичальник виконував свої зобов’язання, але робив це за ефективною ставкою 9%.

Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» та рейтингів облігацій Компанії серії А за підсумками першого півріччя 2022 року Агентство керувалось наступним: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання чистого доходу від реалізації, а також обсягів чистого і операційного прибутку, високий рівень співвідношення між EBIT та поточними зобов’язаннями. При цьому, в Товариства відсутні будь-які критичні активи, які можуть бути знищені впливом війни або можуть заподіяти суттєву шкоду фінансовому стану Товариства через економічну кризу. Проте Агентство звертає увагу, що станом на початок другого півріччя 2022 року розміщення випуску облігацій Товариства ще не відбулось, і тому ринковий кредитний портфель ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» ще не сформований, а ризики не проявлені.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "ФК "ФІНТЕХ МЕРКУРІЙ" - 06.09.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com