Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


27/11/2020

27 листопада 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1 Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., %)

Показники

9 місяців

2020 р.

(30.09.2020)

9 місяців

2019 р.

(30.09.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

30 869

14 832

16 037

108,12%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 406

436

970

222,48%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

18 000

-14 155

-78,64%

Власний капітал

3 939

3 810

129

3,39%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

0

9 000

-

Зобов’язання всього

26 930

11 022

15 908

144,33%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

10 777

1 228

9 549

777,61%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 976

-486

2462

-506,58%

Фінансові доходи

573

831

-258

-31,05%

Фінансові витрати

2 428

342

2086

609,94%

Чистий прибуток

94

3

91

3 033,33%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,63%

34,57%

-19,94 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

2,42%

0,08%

2,34 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,29%

0,03%

0,26 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 року по 30.09.2020 року обсяг активів ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  виріс в 2,08 рази до 30,87 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період виросли в 2,44 рази і склали 26,93 млн. грн., а власний капітал збільшився на 3,39% до 3,94 млн. грн. Значно більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до падіння співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» на 19,94 п.п.. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року покриття власним капіталом зобов'язань в ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» складало 14,63%. Станом на кінець третього кварталу 2020 року в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 37,13% займали довгострокові кредити банків, а 33,42% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації Товариства були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019 р., обсяг емісії становить 9 млн. грн., а дата погашення – 03.11.2024.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2020 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2019 року в 8,8 разів до 10,78 млн. грн. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2020 року Товариство отримало прибуток від операційної діяльності в розмірі 1,98 млн. грн. (порівняно зі збитком за три квартали 2019 року в 0,49 млн. грн.), а його чистий прибуток збільшився з 3 тис. грн. до 94 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2020 року на 7,34% покривав зобов’язання Компанії станом на 30.09.2020 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

9 місяців 2020 р.

(30.09.2020)

9 місяців 2019 р.

(30.09.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

12 091

1 974

10 117

512,51%

Кількість договорів лізингу (шт.)

6

2

4

200,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

12 091

1 974

10 117

512,51%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

12 091

1 974

10 117

512,51%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

0

0

0

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

4 089

3 725

364

9,77%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

793

609

184

30,21%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

0

0

0

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Рівень ділової активності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді продовжив тенденцію до зростання. Станом на 30.09.2020 року в портфелі Компанії було 6 договорів лізингу, а їх вартість порівняно з 30.09.2019 р. виросла в 6,12 разів і склала 12,09 млн. грн. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за три квартали 2020 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 9,77% до 4,09 млн. грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії є низьким, оскільки її лізинговий портфель все ще знаходиться на стадії формування. Агентство зазначає, що оскільки ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» лише починає формувати лізинговий портфель, її рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом

Також Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2020 року, показав зростання ділової активності, збільшення фінансових результатів та приріст вартості лізингового портфеля Компанії, при низькому рівні його диверсифікації.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 27.11.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com