Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


06/04/2023

6 квітня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій серії А ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2022 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2022 рік (тис. грн, %)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 рік

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

14 737

35 725

-20 988

-58,75%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 989

525

1 464

278,86%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 761

4 507

254

5,64%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

10 000

-10 000

-100,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

9 976

31 218

-21 242

-68,04%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

2 460

3 820

-1 360

-35,60%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 341

2 347

-1 006

-42,86%

Фінансові доходи

1 085

1 445

-360

-24,91%

Фінансові витрати

2 116

3 403

-1 287

-37,82%

Чистий прибуток

254

343

-89

-25,95%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

47,72%

14,44%

33,28 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

5,34%

7,61%

-2,27 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,72%

0,96%

0,76 п.п.

-

                                                               Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За 2022 рік власний капітал ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» збільшився на 5,64% до 4,76 млн грн. Зростання власного капіталу Компанії, як і в минулих періодах, відбулось в результаті її прибуткової діяльності та збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді зменшились на 68,04% і склали 9,98 млн грн. Скорочення обсягів зобов’язань Товариства відбулось за рахунок повного погашення в січні 2022 року довгострокового банківського кредиту та відсотків за ним. Станом на 31.12.2022р. в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» 90,22% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Таким чином, суттєве скорочення обсягів зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» призвело до зростання рівня забезпеченості Товариства власним капіталом: на 33,28 п.п. до 57,72% станом на початок 2023 року, що позитивно оцінюється Агентством. 

Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019р., обсяг емісії становить 9 млн грн, дата погашення – 03.11.2024р. Відсоткова ставка на 13-14 відсоткові періоди (з 06.10.2022р. по 05.04.2023р.) була встановлена Товариством в розмірі 8% річних. Агентство зазначає, що за інформацією Компанії, ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в січні 2023 року відбулась виплата відсотків 13-го відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А. 

2. Діяльність Компанії в аналізованому періоді була прибутковою. Так, чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за підсумками 2022 року, склав 2,46 млн грн, що на 35,60% менше ніж за 2021 рік. Прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2022 рік порівняно з 2021 роком знизився на 42,86% і склав 1,34 млн грн, а його чистий прибуток зменшився на 25,95% до 0,25 млн грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2022 рік покривав 14,90% сукупної заборгованості Компанії перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на початок 2023 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

2022 рік

(31.12.2022)

2021 року

(31.12.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

1 872

4 900

-3 029

-61,81%

Кількість договорів лізингу (шт.)

5

7

-2

-28,57%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

0

4 038

-4 038

-100,00%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

1 872

4 038

-2 167

-53,65%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

862

1 091

-229

-20,99%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

2 998

4 214

-1 216

-28,85%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

921

2 236

-1 315

-58,81%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

862

862

0

0,00%

                                                       Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

3. Зниження рівня ділової активності в Україні внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану призвели до скорочення обсягів бізнесу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді. Зокрема, станом на 31.12.2022р. лізинговий портфель Компанії включав 5 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 1,87 млн грн, що на 61,81% менше ніж станом на 31.12.2021р. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за 2022 рік, зменшився порівняно з 2021 роком на 28,85% і склав 2,998 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишався низьким, оскільки договори з трьома найбільшими клієнтами займали 100% його вартості. Станом на 31.12.2022 питома вага договорів, платежі за якими затримані на більше ніж 30 днів, збільшилась порівняно з початком 2022 року на 23,79 п.п. і склала 46,06%. При цьому, за інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», Компанія не несе валютних ризиків, оскільки договори укладаються в гривні, в портфелі присутня лише високоліквідна техніка, а довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами та високою прибутковістю угод. Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» все ще знаходиться на стадії формування. Тому рейтинг Товариства може бути змінений відповідно до результатів формування лізингового портфеля. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом. 

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» жодного разу не фігурувало в рішеннях українських судів як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р. 

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2022 рік показав покращення рівня забезпеченості Компанії власним капіталом та її прибуткову діяльність, на фоні скорочення обсягів лізингового портфеля та все ще низького рівня його диверсифікації. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 06.04.20223

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com