Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


23/03/2021

23 березня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2020 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1

Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2020 рік (тис. грн., %)

Показники

2020 рік

(31.12.2020)

2019 рік

(31.12.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

32 480

33 421

-941

-2,82%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 533

212

1 321

623,11%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

18 000

-14 155

-78,64%

Власний капітал

4 164

3 845

319

8,30%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

-

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

-

Зобов’язання всього

28 316

29 576

-1 260

-4,26%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

14 062

1 848

12 214

660,93%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 754

-65

2 819

-

Фінансові доходи

1 188

1 025

163

15,90%

Фінансові витрати

3 495

856

2 639

308,29%

Чистий прибуток

319

38

281

739,47%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,71%

13,00%

1,71 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

7,97%

0,99%

6,98 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,97%

0,19%

0,78 п.п.

-

                                                                      Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2019 року по 31.12.2020 року активи ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  зменшились на 2,82% до 32,48 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період знизились на 4,26% і склали 28,32 млн. грн., а власний капітал виріс на 8,30% до 4,16 млн. грн. Вищі темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Товариства призвели до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» на 1,71 п.п. Таким чином, станом на кінець 2020 року покриття власним капіталом зобов'язань в ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» складало 14,71%. Станом на 31.12.2020 року в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 35,32% займали довгострокові кредити банків, а 31,78% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації Товариства були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019 р., обсяг емісії становить 9 млн. грн., а дата погашення – 03.11.2024.

2. В аналізованому періоді фінансові результати ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» покращились. Зокрема, чистий дохід від реалізації за 2020 рік Товариства збільшився порівняно з 2019 роком в 7,6 разів до 14,06 млн. грн., а чистий прибуток виріс з 38 тис. грн. до 319 тис. грн. Прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2020 рік склав 2,75 млн. грн. (порівняно з операційним збитком за 2019 рік). При цьому, Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2020 рік покривав 9,73% зобов’язань Компанії станом на 31.12.2020 року.

Таблиця 2

Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

2020 рік

(31.12.2020)

2019 рік

(31.12.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

15 881

1 974

13 907

704,51%

Кількість договорів лізингу (шт.)

7

2

5

250,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

15 881

1 974

13 907

704,51%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

15 881

1 974

13 907

704,51%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

1 091

0

1 091

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

5 877,8

4 256,4

1 621,4

38,09%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

3 157,2

971,7

2 185,5

224,92%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

241,7

0

241,7

-

                                                                    Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. В 2020 році ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» продовжило нарощувати обсяги бізнесу.  Зокрема, станом на 31.12.2020 року лізинговий портфель Компанії включав 7 договорів лізингу сукупною вартістю 15,88 млн. грн., що у 8,05 разів перевищувало вартість лізингового портфеля станом на початок 2020 року. При цьому, обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за 2020 рік, виріс порівняно з 2019 роком на 38,09% до 5,88 млн. грн. Агентство зазначає, що рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії поки що є низьким, оскільки її лізинговий портфель все ще знаходиться на стадії формування, тому рейтинг ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

Також Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувало в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2020 рік, показав зростання ділової активності, збільшення фінансових результатів та приріст вартості лізингового портфеля Компанії, при низькому рівні його диверсифікації.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 23.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com