Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


26/08/2021

28 серпня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, %)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

27 439

26 395

1 044

3,96%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 295

551

744

135,03%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 531

3 967

564

14,22%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

22 908

22 428

480

2,14%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

2 100

4 737

-2 637

-55,67%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 699

1 643

56

3,41%

Фінансові доходи

844

190

654

344,21%

Фінансові витрати

2 096

1 684

412

24,47%

Чистий прибуток

367

122

245

200,82%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

19,78%

17,69%

2,09 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

8,44%

3,12%

5,32 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,22%

0,41%

0,81 п.п.

-

                                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2020 року по 30.06.2021 року власний капітал ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ» виріс на 14,22% до 4,53 млн грн. Чинником зростання власного капіталу Компанії стала її прибуткова діяльність та відповідне збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» впродовж аналізованого періоду виросли на 2,14% до 22,91 млн грн. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із обсягами зобов’язань Товариства призвели до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями. Зокрема, рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» виріс на 2,09 п.п. і станом на кінець першого півріччя 2021 року склав 19,78%. Станом на 30.06.2021 року в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ» 43,65% займали довгострокові кредити банків, а 39,29% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019 р., обсяг емісії становить 9 млн. грн., дата погашення – 03.11.2024. Відсоткова ставка на 6-8 відсоткові періоди (з 07.01.2021 р. по 06.10.2021 р.) встановлена Товариством в розмірі 15% річних.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року, склав 2,1 млн грн, що на 55,67% менше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року виріс на 3,41% до 1,7 млн грн, а його чистий прибуток збільшився більше ніж втричі до 367 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року покривав 8,94% сукупної заборгованості Компанії за кредитами банків та перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на 30.06.2021 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І півріччя 2021 року

(30.06.2021)

І півріччя 2020 року

(30.06.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

8 809

4 223

4 586

108,58%

Кількість договорів лізингу (шт.)

8

3

5

166,67%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

7 946

4 223

3 723

88,17%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

8 809

4 223

4 586

108,58%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 091

0

1 091

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

2 211

1 386

825

59,55%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

0

716

-716

-100,00%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

242

0

242

-

                                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 3. В першому півріччі 2021 року ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» продовжило нарощувати обсяги бізнесу. Зокрема, станом на 30.06.2021 року лізинговий портфель Компанії включав 8 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 8,81 млн грн, що у 2,1 рази перевищувало вартість лізингового портфеля станом на 30.06.2020 року. При цьому, обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за перші два квартали 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 59,55% до 2,21 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки портфель включає лише трьох клієнтів. Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знаходиться на стадії формування, тому рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувало в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2021 року, показав зростання обсягу лізингового портфеля, покращення рівня покриття власним капіталом зобов'язань, збільшення обсягів операційного та чистого прибутку Компанії, при все ще низькому рівні диверсифікації лізингового портфеля.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 26.08.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com