Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


25/11/2021

25 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів. 

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, %)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

32 996

30 869

2 127

6,89%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 525

1 406

119

8,46%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 719

3 939

780

19,80%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

28 277

26 930

1 347

5,00%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

3 055

10 777

-7 722

-71,65%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 448

1 976

472

23,89%

Фінансові доходи

1 155

573

582

101,57%

Фінансові витрати

2 926

2 428

498

20,51%

Чистий прибуток

555

94

461

490,43%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

16,69%

14,63%

2,06 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

12,50%

2,42%

10,08 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,70%

0,29%

1,41 п.п.

-

                                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» впродовж періоду з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. виріс на 19,80% до 4,72 млн грн. Зростання власного капіталу Компанії відбулось в результаті її прибуткової діяльності та збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді виросли на 5,00% до 28,28 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зростання співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» на 2,06 п.п. до 16,69%. Станом на 30.09.2021р. в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ» 35,36% займали довгострокові кредити банків, а 31,83% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019р., обсяг емісії становить 9 млн грн, дата погашення – 03.11.2024р. Відсоткова ставка на 6-9 відсоткові періоди (з 07.01.2021р. по 05.01.2022р.) встановлена Товариством в розмірі 15% річних. Агентство зазначає, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в жовтні 2021 року відбулась виплата відсотків восьмого відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2021 року, склав 3,06 млн грн, що на 71,65% менше ніж за дев’ять місяців 2020 року. При цьому, прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за три квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс на 23,89% до 2,45 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 461 тис. грн до 555 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2021 року покривав 12,88% сукупної заборгованості Компанії за кредитами банків та перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на 30.09.2021р. 

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

9 місяців 2021 року

(30.09.2021)

9 місяців 2020 року

(30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

7 830

12 091

-4 261

-35,24%

Кількість договорів лізингу (шт.)

8

6

2

33,33%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

7 008

12 091

-5 083

-42,04%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

7 008

12 091

-5 083

-42,04%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 091

0

1 091

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

3 224

4 089

-865

-21,15%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

0

793

-793

-100,00%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

242

0

242

-

                                                                Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знизились. Зокрема, станом на 30.09.2021р. лізинговий портфель Компанії включав 8 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 7,83 млн грн, що на 35,24% менше ніж станом на 30.09.2020р. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за дев’ять місяців 2021 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 21,15% і склав 3,22 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки портфель включає лише трьох клієнтів. За інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», в портфелі Компанії відсутня безнадійна заборгованість, Компанія не несе валютних ризиків, оскільки договори укладаються в гривні, в портфелі присутня лише високоліквідна техніка, а довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами та високою прибутковістю угод. При цьому, Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знаходиться на стадії формування, тому рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом. 

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувало в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р. 

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за дев’ять місяців 2021 року показав покращення рівня покриття власним капіталом зобов'язань, збільшення обсягів операційного та чистого прибутку Компанії, при зменшенні обсягів лізингового портфеля та все ще низькому рівні його диверсифікації. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 25.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com