Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


03/05/2022

3 травня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2021 рік, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

 Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2021 рік (тис. грн, %)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

35 725

32 480

3 245

9,99%

Грошові кошти та їх еквіваленти

 525

1 533

-1 008

-65,75%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 507

4 164

343

8,24%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0

Зобов’язання всього

31 218

28 316

2 902

10,25%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

3 820

14 062

-10 242

-72,83%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 347

2 754

-407

-14,78%

Фінансові доходи

1 445

1 188

257

21,63%

Фінансові витрати

3 403

3 495

-92

-2,63%

Чистий прибуток

343

319

24

7,52%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

14,44%

14,71%

-0,27 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

7,91%

7,97%

-0,06 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,01%

0,97%

0,04 п.п.

-

                                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» впродовж 2021 року виріс на 8,24% до 4,51 млн грн. Зростання власного капіталу Компанії відбулось внаслідок її прибуткової діяльності та збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді виросли на 10,25% до 31,22 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань призвели до зменшення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» на 0,27 п.п. до 14,44%. Станом на 31.12.2021р. в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ» 32,03% займали довгострокові кредити банків, а 28,83% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. При цьому, за інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в січні 2022 року Товариство повністю погасило банківський кредит та відсотки за ним.

Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019р., обсяг емісії становить 9 млн грн, дата погашення – 03.11.2024р. Відсоткова ставка на 9-10 відсоткові періоди (з 07.10.2021р. по 06.04.2022р.) була встановлена Товариством в розмірі 15% річних. Агентство зазначає, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в квітні 2022 року відбулась виплата відсотків десятого відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А.

 2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за підсумками 2021 року, зменшився порівняно з 2020 роком на 72,83% до 3,82 млн грн. При цьому, прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2021 рік порівняно з 2020 роком знизився на 14,78% до 2,35 млн грн, а його чистий прибуток виріс на 24 тис. грн до 343 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2021 рік покривав 12,35% сукупної заборгованості Компанії за кредитами банків та перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на початок 2022 року.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

2021 рік

(31.12.2021)

2020 рік

(31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

900

15 881

-10 981

-69,15%

Кількість договорів лізингу (шт.)

7

7

0

0,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

4 038

15 881

-11 843

-74,57%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

4 038

15 881

-11 843

-74,57%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 091

1 091

0

0,00%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

4 214

5 878

-1 664

-28,31%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

2 236

3 157

-921

-29,17%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

862

242

620

256,20%

                                                                 Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знизились. Зокрема, станом на 31.12.2021р. лізинговий портфель Компанії включав 7 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 4,9 млн грн, що на 69,15% менше ніж станом на 31.12.2020р. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за чотири квартали 2021 року, зменшився порівняно з 2020 роком на 28,31% і склав 4,21 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки договори з трьома найбільшими клієнтами займають 84,41% лізингового портфеля. За інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», в портфелі Компанії відсутня безнадійна заборгованість, Компанія не несе валютних ризиків, оскільки договори укладаються в гривні, в портфелі присутня лише високоліквідна техніка, а довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами та високою прибутковістю угод. При цьому, Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знаходиться на стадії формування, тому рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

 Агентство зазначає, що станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не мало податкової заборгованості і не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р.

 Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за 2021 рік показав прибуткову діяльність Компанії, при зменшенні обсягів лізингового портфеля та все ще низькому рівні його диверсифікації. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 03.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com