Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


14/07/2022

14 липня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій серії А ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2022 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за І квартал 2022 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал

2022 року

(31.03.2022)

І квартал

2021 року

(31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

13 806

27 849

-14 043

-50,43%

Грошові кошти та їх еквіваленти

678

1 452

-774

-53,31%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

3 845

0

0,00%

Власний капітал

4 571

4 471

100

2,24%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

10 000

-10 000

-100,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

9 235

23 378

-14 143

-60,50%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

765

1050

-285

-27,14%

Фінансовий результат від операційної діяльності

540

886

-346

-39,05%

Фінансові доходи

149

464

-315

-67,89%

Фінансові витрати

611

976

-365

-37,40%

Чистий прибуток

64

307

-243

-79,15%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

49,50%

19,12%

30,38 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

1,41%

7,11%

-5,70 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,26%

1,02%

-0,76 п.п.

-

                                                                  Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.03.2021 по 31.03.2022 власний капітал ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» виріс на 2,24% до 4,571 млн грн. Зростання власного капіталу Компанії, як і в минулих періодах, відбулось в результаті її прибуткової діяльності та збільшення в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді зменшились на 60,50% до 9,235 млн грн. Скорочення обсягу зобов’язань Товариства відбулось за рахунок повного погашення в січні 2022 року довгострокового банківського кредиту та відсотків за ним. Станом на 31.03.2022р. в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА АВТОЛІЗИНГ» 97,46% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Отже, в результаті істотного скорочення обсягів зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» відбулось зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Товариства на 30,38 п.п. до 49,50%. Відповідний рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» власним капіталом.

Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019р., обсяг емісії становить 9 млн грн, дата погашення – 03.11.2024р. Відсоткова ставка на 11-12 відсоткові періоди (з 07.04.2022р. по 05.10.2022р.) була встановлена Товариством в розмірі 8% річних. Агентство зазначає, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в липні 2022 року відбулась виплата відсотків 11-го відсоткового періоду за облігаціями Товариства серії А.

 2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за підсумками першого кварталу 2022 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 27,14% до 0,765 млн грн. При цьому, прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року знизився на 39,05% до 0,54 млн грн, а його чистий прибуток зменшився на 79,15% до 64 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перші три місяці 2022 року покривав 6% сукупної заборгованості Компанії перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на початок другого кварталу 2022 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал

2021 року

(31.03.2021)

І квартал

2021 року

(31.03.2021)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

4 192

10 237

-6045

-59,05%

Кількість договорів лізингу (шт.)

7

8

-1

-12,50%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

678

9 375

-8697

-92,77%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

0

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

4 192

10 237

-6045

-59,05%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

862

1091

-229

-20,99%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

708

1 131

-423

-37,40%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

0

0

0

-

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

862

242

620

256,20%

                                                         Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знизились. Зокрема, станом на 31.03.2022р. лізинговий портфель Компанії включав 7 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 4,19 млн грн, що на 59,05% менше ніж станом на 31.03.2021р. Обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за перший квартал 2022 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 37,40% і склав 0,708 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки договори з трьома найбільшими клієнтами займають 100% лізингового портфеля. Станом на 31.03.2022 питома вага договорів, платежі за якими затримані на більше ніж 30 днів, збільшилась порівняно з 31.03.2021 на 9,90 п.п. і склала 20,56%. При цьому, за інформацією ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», Компанія не несе валютних ризиків, оскільки договори укладаються в гривні, в портфелі присутня лише високоліквідна техніка, а довгострокові і середньострокові ризики компенсуються високими авансами та високою прибутковістю угод. Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знаходиться на стадії формування, тому рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувало в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не відповідало ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2022 року показав зростання рівня забезпеченості Компанії власним капіталом та її прибуткову діяльність, при зменшенні обсягів лізингового портфеля та все ще низькому рівні його диверсифікації. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 14.07.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com