Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


11/08/2020

11 серпня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень  кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за І півріччя 2020 року (тис. грн., %)

Показники

I півріччя

2020 р.

(30.06.2020)

I півріччя

2019 р.

(30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

26 395

15 439

10 956

70,96%

Грошові кошти та їх еквіваленти

551

296

255

86,15%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

18 000

-14 155

-78,64%

Власний капітал

3 967

3 889

78

2,01%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

0

9 000

-

Зобов’язання всього

22 428

11 550

10 878

94,18%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

4 737

568

4 169

733,98%

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 643

-418

2 061

-

Фінансові доходи

190

525

-335

-63,81%

Фінансові витрати

1 684

25

1 659

6636,00%

Чистий прибуток

122

82

40

48,78%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

17,69%

33,67%

-15,98 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

3,12%

2,13%

0,99 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

0,41%

0,73%

-0,32 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за період з 30.06.2019 року по 30.06.2020 року збільшились в 1,71 рази і склали 26,4 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період виросли в 1,94 рази до 22,43 млн. грн., а власний капітал показав приріст на 2,01% і склав 3,97 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зменшення співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», яке впродовж аналізованого періоду скоротились на 15,98 п.п. і станом на кінець першого півріччя 2020 року склало 17,69%. Станом на кінець другого кварталу 2020 року в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» 44,59% займали довгострокові кредити банків, а 40,13% – зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації Товариства були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019 р., обсяг емісії становить 9 млн. грн., а дата погашення – 03.11.2024.

2. Чистий дохід від реалізації, отриманий ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року, склав 4,74 млн. грн., що у 8,34 разів більше ніж за аналогічний період 2019 року. Діяльність Товариства в аналізованому періоді була прибутковою: прибуток від операційної діяльності склав 1,64 млн. грн. (порівняно зі збитком за перше півріччя 2019 року), а чистий прибуток виріс до 0,12 млн. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перше півріччя 2020 року на 7,33% покривав зобов’язання Компанії станом на 30.06.2020 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн., %, шт.)

Показники

I півріччя 2020 р.

(30.06.2020)

I півріччя 2019 р.

(30.06.2019)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

4 223

1 091

3 132

287,08%

Кількість договорів лізингу (шт.)

3

1

2

200,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

4 223

1 091

3 132

287,08%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

0

0

-

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

4 223

1 091

3 132

287,08%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

0

0

-

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

0

0

-

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

1 386

522

864

165,52%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

716

1 156

-440

-38,06%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

0

0

-

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Рівень ділової активності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» в аналізованому періоді збільшився. Кількість договорів лізингу в портфелі Компанії станом на 30.06.2020 року склала 3 договори, а їх вартість становила 4,22 млн. грн., що в 3,87 рази більше ніж рік тому. При цьому, обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за перше півріччя 2020 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2019 року в 2,65 рази і склав 1,39 млн. грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами є низьким, оскільки лізинговий портфель Компанії знаходиться в початковій стадії формування. Агентство зазначає, що оскільки ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» лише починає формувати лізинговий портфель, її рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом

Також Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

Таким чином, аналіз даних звітності за перше півріччя 2020 року, наданих ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ», показав зростання ділової активності, збільшення фінансових результатів та приріст вартості лізингового портфеля Компанії, при низькому рівні його диверсифікації.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 11.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com