Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


KSG_Agro_Q2_2023


10/10/2023

10 жовтня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за перше півріччя 2023 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за перше півріччя 2023 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя

2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

10 493

14 031

-3 538

-25,22%

Довгострокові біологічні активи

5 804

27 682

-21 878

-79,03%

Поточні біологічні активи

7 079

11 279

-4 200

-37,24%

Запаси і с/г продукція

8 126

9 314

-1 188

-12,75%

Грошові кошти та їх еквіваленти

153

283

-130

-45,94%

Дебіторська заборгованість

966

3 330

-2 364

-70,99%

Активи всього

34 915

68 518

-33 603

-49,04%

Довгострокові банківські та інші кредити

25 159

27 683

-2 524

-9,12%

Довгострокові зобов’язання, всього

26 040

28 426

-2 386

-8,39%

Короткострокові банківські та інші кредити

2 475

3 498

-1 023

-29,25%

Кредиторська заборгованість

6 513

5 775

738

12,78%

Поточні зобов’язання, всього

20 730

17 650

3 080

17,45%

Всього зобов’язання

46 770

46 076

694

1,51%

Власний капітал

-11 855

22 442

-34 297

-152,83%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

7 406

6 022

1 384

22,98%

Чистий прибуток

1 040

858

182

21,21%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

1 612

2 221

-609

-27,42%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

-25,35%

48,71%

-74,06 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

3,45%

4,82%

-1,37 п.п.

-

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

5,87%

7,19%

-1,32 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

14,04%

14,25%

-0,21 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,98%

1,25%

1,73 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-8,77%

3,82%

-12,59 п.п.

-

Дже                                                  Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A., розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

 

1. За період з 30.06.2022 р. по 30.06.2023 р. активи KSG Agro S.A. знизились на 49,04% до $34,92 млн, зобов’язання виросли на 1,51% до $46,77 млн, а співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. станом на початок другого півріччя 2023 року набуло від’ємного значення. 

2. Переважну частку в структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 30.06.2023 року, як і в минулих періодах, займали довгострокові кредити, обсяг яких в аналізованому періоді зменшився на 9,12% до $25,16 млн. Обсяг отриманих KSG Agro S.A. короткострокових кредитів за період з 30.06.2022 по 30.06.2023 року знизився на 29,25% і склав $2,48 млн. 

3. Дохід від реалізації продукції KSG Agro S.A. за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 22,98% і склав $7,41 млн. Зростання доходу від реалізації відбулось за рахунок відносно низької бази порівняння в першому півріччі 2022 року (коли обсяги продажів Компанії впали із-за російського вторгнення в Україну). Чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками першого півріччя 2023 року виріс порівняно з першим півріччям 2022 року на 21,21% до $1,04 млн. 

4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками першого півріччя 2023 року зменшився порівняно з першим півріччям 2022 року на 27,42% до $1,61 млн, а співвідношення між розміром EBITDA за перші 6 місяців 2023 року та обсягом кредитів станом на 30.06.2023 року зменшилось порівняно з минулорічним показником на 1,32 п.п. до 5,87%. 

Агентство зазначає, що, за інформацією Компанії, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося, Свиноферма та поля KSG Agro S.A. знаходяться в центрі України, де немає бойових дій. Також вони не постраждали від повені внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС в червні 2023 року, оскільки знаходяться вище за течією, та мають альтернативні джерела водопостачання. Як і в минулому році, у першому півріччі 2023 року KSG Agro S.A. використовувала більше власного зерна для виробництва кормів замість їх закупівлі, що зменшувало залежність Агрохолдингу від зовнішніх постачальників кормових компонентів під час війни. Компанія успішно завершила літню збиральну кампанію і керівництво KSG Agro S.A. не очікує суттєвих перебоїв в своєму виробничому циклі та значимого негативного впливу російського вторгнення на господарську діяльність в найближчому майбутньому. 

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за перше півріччя 2023 року, Агентство відзначає збільшення обсягів реалізації продукції та  чистого прибутку Компанії. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 10.10.2023

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 10.10.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com