Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


25/12/2023

25 грудня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за дев’ять місяців 2023 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за 9 місяців 2023 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

9 місяців

2023 року (30.09.2023)

9 місяців

2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

10 556

11 134

-578

-5,19%

Довгострокові біологічні активи

5 522

22 146

-16 624

-75,07%

Поточні біологічні активи

6 632

9 448

-2 816

-29,81%

Запаси і с/г продукція

10 415

9 655

760

7,87%

Грошові кошти та їх еквіваленти

96

215

-119

-55,35%

Дебіторська заборгованість

896

2 432

-1 536

-63,16%

Активи всього

36 088

57 315

-21 227

-37,04%

Довгострокові банківські та інші кредити

25 848

25 257

591

2,34%

Довгострокові зобов’язання, всього

26 729

25 851

878

3,40%

Короткострокові банківські та інші кредити

1 708

3 175

-1 467

-46,20%

Кредиторська заборгованість

7 383

7 593

-210

-2,77%

Поточні зобов’язання, всього

20 916

18 774

2 142

11,41%

Всього зобов’язання

47 645

44 625

3 020

6,77%

Власний капітал

-11 557

12 690

-24 247

-

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

11 904

10 226

1 678

16,41%

Чистий прибуток

1 336

96

1 240

1291,67%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

4 540

2 724

1 816

66,67%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

-

28,44%

-

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

9,53%

6,10%

3,43 п.п.

-

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

16,53%

9,65%

6,88 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

11,22%

0,94%

10,28 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

3,70%

0,17%

3,53 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

-

0,76%

-

-

                                                               Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A., розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками дев’яти місяців 2023 року збільшився порівняно з показником за дев’ять місяців 2022 року на 66,67% до $4,54 млн, а співвідношення між розміром EBITDA за перші 9 місяців 2023 року та обсягом кредитів станом на 30.09.2023 року виросло порівняно з минулорічним показником на 6,88 п.п. до 16,53%, що є позитивним фактором. 

2. Переважну частку в структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 30.09.2023 року, як і в минулих періодах, займали довгострокові кредити, обсяг яких в аналізованому періоді виріс на 2,34% до $25,85 млн. Обсяг отриманих KSG Agro S.A. короткострокових кредитів за період з 30.09.2022 по 30.09.2023 року знизився на 46,20% і склав $1,71 млн. 

3. Дохід від реалізації продукції KSG Agro S.A. за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року збільшився на 16,41% і склав $11,9 млн. Зростання доходу від реалізації за підсумками дев’яти місяців 2023 року відбулось за рахунок відносно низької бази порівняння в 2022 році (коли обсяги продажів Компанії в першому кварталі 2022 року істотно впали із-за російського вторгнення в Україну). При цьому, в 2023 році KSG Agro S.A. почала експортувати врожай зернових культур, тим самим збільшивши обсяг продажів у порівнянні з 2022 роком. Експортні поставки (в основному до країн Азії та Африки) здійснювались в рамках існуючого зернового коридору через порти Одеси та Одеської області. Чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками дев’яти місяців 2023 року виріс порівняно з аналогічним періодом 2022 року майже в 14 разів (на $1,24 млн) до $1,34 млн. 

Агентство зазначає, що, за інформацією Компанії, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося, Свиноферма та поля KSG Agro S.A. знаходяться в центрі України, де немає бойових дій. Також вони не постраждали від повені внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС в червні 2023 року, оскільки знаходяться вище за течією, та мають альтернативні джерела водопостачання. Як і в минулому році, в аналізованому періоді 2023 року KSG Agro S.A. використовувала більше власного зерна для виробництва кормів замість їх закупівлі, що зменшувало залежність Агрохолдингу від зовнішніх постачальників кормових компонентів під час війни. В рамках зміни своєї стратегії, в 2023 році Група продовжує змінювати свиноматок європейської генетики на канадську генетику та обмежує кількість свиней на одній фермі (з метою зменшення ризику втрати всього поголів’я свиней у разі ракетного або безпілотного удару). Натомість збільшується поголів’я свиней за рахунок збільшення кількості ферм. Компанія успішно завершила літню збиральну кампанію, а також завершила збирання соняшнику. Керівництво KSG Agro S.A. не очікує суттєвих перебоїв в своєму виробничому циклі та значимого негативного впливу російського вторгнення на господарську діяльність в найближчому майбутньому.

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відзначає збільшення обсягів реалізації продукції, EBITDA та  чистого прибутку Компанії.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 25.12.2023

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 25.12.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com