Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Поновлено рейтинг KSG Agro S.A.


01/08/2023

1 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про поновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство поновило кредитний рейтинг на прохання Компанії після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за перший квартал 2023 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за перший квартал 2023 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал

2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

10 403

14 178

-3 775

-26,63%

Довгострокові біологічні активи

5 762

27 682

-21 920

-79,19%

Поточні біологічні активи

5 273

10 177

-4 904

-48,19%

Запаси і с/г продукція

9 238

9 183

55

0,60%

Грошові кошти та їх еквіваленти

229

939

-710

-75,61%

Дебіторська заборгованість

1 007

3 629

-2 622

-72,25%

Активи всього

34 180

68 732

-34 552

-50,27%

Довгострокові банківські та інші кредити

24 002

25 973

-1 971

-7,59%

Довгострокові зобов’язання, всього

24 883

26 716

-1 833

-6,86%

Короткострокові банківські та інші кредити

2 671

3 423

-752

-21,97%

Кредиторська заборгованість

7 478

6 314

1 164

18,44%

Поточні зобов’язання, всього

20 662

18 592

2 070

11,13%

Всього зобов’язання

45 545

45 308

237

0,52%

Власний капітал

11 365

23 424

-12 059

-51,48%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

5 116

3 540

1 576

44,52%

Чистий прибуток

1 528

1 842

-314

-17,05%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

1 873

1 524

349

22,90%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

24,95%

51,70%

-26,75 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

4,11%

3,36%

0,75 п.п.

-

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

7,08%

5,36%

1,72 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

29,87%

52,03%

-22,16 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

4,47%

2,68%

1,79 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

13,44%

7,86%

5,58 п.п.

-

                                                  Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A., розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. За період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. власний капітал KSG Agro S.A. зменшився на 51,48% і станом на початок другого кварталу 2023 року склав $11,37 млн. На розмір власного капіталу Компанії вплинуло зростання обсягів нерозподіленого збитку в його структурі внаслідок збиткової діяльності KSG Agro S.A за підсумками 2022 року. Зобов’язання KSG Agro S.A. в аналізованому періоді практично не змінились і станом на 31.03.2023 склали $45,55 млн. В результаті відповідного руху показників відбулось зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. на 26,75 п.п. до 24,95%. 

2. Переважну частку в структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 31.03.2023 року займали довгострокові кредити, обсяг яких в аналізованому періоді знизився на 7,59% до $24 млн. Обсяг отриманих KSG Agro S.A. короткострокових кредитів за період з 31.03.2022 по 31.03.2023 року зменшився на 21,97% і склав $2,67 млн. 

3. Обсяги реалізації продукції Компанії в аналізованому періоді істотно виросли: дохід від реалізації за перший квартал 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року виріс на 44,52% і склав $5,12 млн. Таке суттєве зростання відбулось за рахунок відносно низької бази порівняння в першому кварталі 2022 року (коли обсяги продажів Компанії впали із-за російського вторгнення в Україну), а також за рахунок збільшення експорту зернових культур в першому кварталі 2023 року. Чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками першого кварталу 2023 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 17,05% до $1,53 млн. Істотне зростання обсягів реалізації KSG Agro S.A. на фоні зниження обсягу активів та власного капіталу позитивно відобразилось на відповідних показниках рентабельності. 

4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 роком виріс на 22,90% до $1,87 млн, а співвідношення між сумою EBITDA за перший квартал 2023 року та обсягом кредитів станом на 31.03.2023 року виросло порівняно з минулорічним показником на 1,72 п.п. до 7,08%, що позитивно оцінюється Агентством.

Агентство зазначає, що, за інформацією Компанії, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося, Свинокомплекс KSG Agro S.A. та її поля знаходяться в центрі України, де немає бойових дій. Також вони не постраждали від повені внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС в червні 2023 року, оскільки знаходяться вище за течією, та мають альтернативні джерела водопостачання. Як і в минулому році, у першому кварталі 2023 року KSG Agro S.A. використовувала більше власного зерна для виробництва кормів замість їх закупівлі, що зменшувало залежність Агрохолдингу від зовнішніх постачальників кормових компонентів під час війни. Компанія успішно завершила весняну посівну кампанію і керівництво KSG Agro S.A. не очікує суттєвих перебоїв в своєму виробничому циклі та значимого негативного впливу російського вторгнення на господарську діяльність в найближчому майбутньому. 

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за перший квартал 2023 року, Агентство відзначає: збільшення обсягів реалізації продукції та  показників ефективності Компанії, а також зростання співвідношення між EBITDA та кредитами.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 01.08.2023

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 01.08.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com