Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг компанії «Тендерфінсервіс»


29/07/2019

29 липня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ФК «Тендерфінсервіс» (ЄДРПОУ 40724632) за національною шкалою на рівні uaA+. При оновленні рейтингу на такому рівні Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» (тис. грн., %)

Показники

 30.06.2019

 31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

25

14

11

78,57%

Зобов'язання всього

2 505

2 847

-342

-12,01%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Власний капітал

12 563

12 064

499

4,14%

Активи всього

15 068

14 911

157

1,05%

Зареєстрований (пайовий) капітал

12 000

12 000

0

0,00%

Співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями

501,52%

423,74%

77,78 п.п.

Фінансові результати:

1 півріччя 2019

1 півріччя 2018

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

912

857

55

6,42%

Фінансовий результат від операційної діяльності

628

3

625

20 833,33%

Фінансові доходи

0

0

0

-

Фінансові витрати

129

0

129

-

Чистий прибуток

499

3

496

16 533,33%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 30.06.2019 року активи ФК «Тендерфінсервіс» виросли на 1,05% до 15,07 млн. грн. Зобов'язання Компанії за аналізований період знизились на 12,01% до 2,51 млн. грн., а власний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку збільшився на 0,5 млн. грн. або на 4,14%, і на кінець другого кварталу 2019 року склав 12,56 млн. грн. В результаті різноспрямованого руху показників, співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями ФК «Тендерфінсервіс» виросло на 77,78 п.п. до 501,52%, що свідчить про підтримку Компанією дуже високого запасу власного капіталу.

2. «ФК «Тендерфінсервіс» на момент оновлення рейтингу не використовувала в своїй роботі кредити банків, облігаційні чи інші форми позик, що в значній мірі знижувало кредитний ризик цієї Компанії. Крім того, аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що протягом усього періоду діяльності Компанії, до «ФК «Тендерфінсервіс» не висувалися позови щодо невиконання нею своїх зобов'язань.

3. Чистий дохід від реалізації ФК «Тендерфінсервіс» за підсумками першого півріччя 2019 року склав 0,912 млн. грн., що на 6,42% більше, ніж за перше півріччя 2018 року. При цьому, за результатами діяльності за два квартали 2019 року Компанія істотно збільшила розмір прибутку від операційної діяльності та чистого прибутку порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Агентство позитивно оцінює суттєве зростання фінансових результатів ФК «Тендерфінсервіс».

Таблиця 2. Показники, що характеризують портфель гарантій ТОВ «ФК «Тендерфінсервіс» (тис. грн, %, шт.)

Показники

30.06.2019

31.12.2018

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів гарантій всього (тис. грн.)

6 436

4570,5

1865,5

40,82%

Кількість договорів гарантій (шт.)

57

39

18

46,15%

Мінімальна вартість договору гарантії (тис. грн)

1,3

6,4

-5,1

-79,69%

Максимальна вартість договору гарантії (тис. грн)

2 083,6

1 186,3

897,3

75,64%

Середня вартість договору гарантії (тис. грн)

119,2

117,2

2

1,71%

Вартість договорів гарантій з фізичними особами (тис. грн.)

0

0

0

-

Вартість договорів гарантій від 3-х найбільших клієнтів (тис. грн.)

2707,6

2368,6

339

14,31%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

4. Станом на 30.06.2019 р. вартість договорів гарантій, наданих ФК «Тендерфінсервіс», склала 6,436 млн. грн., що на 40,82% більше, ніж на початок 2019 року. Дані гарантії були надані по 57 договорам. Гарантії враховувались Компанією поза балансом і відображались в спеціальній звітності перед Нацкомфінпослуг. Агентство оцінює ризик виникнення зобов'язань за виданими гарантіями як досить високий, оскільки вартість договорів гарантій від трьох найбільших клієнтів на кінець першого півріччя 2019 року становила 42,07% від сукупної вартості портфеля гарантій ФК «Тендерфінсервіс», хоча цей показник знизився порівняно з 31.12.2018 р, коли дане співвідношення становило 51,82%.

Таким чином, оновлюючи рейтинг ФК «Тендерфінсервіс», Агентство керувалося наступним: позабалансові зобов'язання Компанії були значно менше її активів, фінансові результати ФК «Тендерфінсервіс» показали суттєвий приріст, а співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями перебувало на дуже високому рівні.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТОВ "ФК "ТЕНДЕРФІНСЕРВІС" (укр.) - 29.07.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com