Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг ТОВ «ІЗІ Фінанс»


16/10/2018

 16 жовтня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу позичальника ТОВ «ІЗІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40224607) на рівні uaA+. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн., %)

Показники

2 квартал

2018 р.

(30.06.2018)

2 квартал

2017 р.

(30.06.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

343

88

255

289,77%

Зобов’язання всього

406

214

192

89,72%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

-

-

Власний капітал

6 080

 5 766

314

5,45%

Активи всього

6 486

5 980

506

8,46%

Статутний капітал

10 800

10 800

-

-

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий доход від реалізації

725

508

217

42,72%

Фінансовий результат від операційної діяльності

234

-45

279

-620%

Фінансові доходи

25

5

20

400%

Фінансові витрати

0

0

-

-

Чистий прибуток

259

-40

299

747,50%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

1 497,54%

2 694,39%

-1 196,86 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

4,26%

-0,69%

4,95 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

3,99%

-0,67%

4,66 п.п.

-

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2017 року по 30.06.2018 року активи ТОВ «ІЗІ Фінанс» виросли на 8,46% до 6,47 млн. грн. Зобов’язання Компанії за цей же період збільшились майже вдвічі до 0,41 млн. грн., а власний капітал виріс на 5,45% до 6,08 млн. грн. В результаті співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями суттєво знизилось і на 30.06.2018 р. становило 1498%. Таким чином, незважаючи на зниження даного показника, його рівень свідчить про те, що Компанія продовжує підтримувати запас власного капіталу на дуже високому рівні.

2. ТОВ «Ізі Фінанс» на момент присвоєння рейтингу не використовувала в своїй роботі кредити банків, облігаційні чи інші форми позик, що в значній мірі знижувало кредитний ризик цієї Компанії.

3. Ділова активність Компанії в другому кварталі 2018 року продовжила зростати. Чистий дохід від реалізації ТОВ «Ізі Фінанс» за підсумками першого півріччя 2018 року склав 725 тис. грн., що на 42,72% вище, ніж за аналогічний період 2017 року. За перші 6 місяців 2018 року Компанія отримала чистий прибуток у сумі 259 тис. грн, порівняно зі збитком за підсумками першого півріччя 2017 року у розмірі 40 тис. грн. При цьому, Агентство нагадує, що ТОВ «Ізі Фінанс» була внесена Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ 06 червня 2016 року, а ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг були отримані Компанією на протязі лютого-квітня 2017 року. Таким чином, ТОВ «Ізі Фінанс» почала надавати фінансові послуги тільки в березні 2017 року, що і зумовило такі низькі значення фінансових результатів за перше півріччя 2017 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують портфель гарантій ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн, %, шт.)

Показники

2 квартал 2018 року

(30.06.2018)

2 квартал 2017 року

(30.06.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Вартість договорів гарантій всього (тис. грн.)

80 186,85

39 705,18

40 481,67

101,96%

Кількість договорів гарантій (шт.)

1 114

695

419,00

60,29%

Мінімальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

7,68

56

-48,32

-86,29%

Максимальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

6 094,2

63,1

6 031,10

9 558,00%

Середня вартість договору гарантії (тис. грн.)

71,98

57,13

14,85

25,99%

Вартість договорів гарантій з фізичними особами (тис. грн.)

53 462,08

30 736,12

22 725,96

73,94%

Вартість договорів гарантій від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

10 105,3

 2796,4

7 308,90

261,37%

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

4. Станом на 30.06.2018 року вартість договорів гарантій, наданих ТОВ «Ізі Фінанс», склала 80,19 млн. грн., що більше ніж в два рази перевищує показник на 30.06.2017 року. Дані гарантії були надані по 1114 договорам. Гарантії враховувалися Компанією поза балансом і відбивалися в спеціальній звітності перед Нацкомфінпослуг. Агентство оцінює ризик виникнення зобов'язань за виданими гарантіями як помірний, оскільки портфель гарантій є добре диверсифікованим. Так, вартість договорів гарантій від трьох найбільших клієнтів станом на кінець першого півріччя 2018 року становила 12,62% від сукупної вартості портфеля гарантій ТОВ «Ізі Фінанс».

5. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що Компанія протягом всього періоду існування не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач, ані в якості свідка. На момент проведення аналізу Компанія не мала податкової заборгованості.

Таким чином, оновлюючи рейтинг, Агентство спиралось на такі фактори: дуже високе співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями, зростання ділової активності та прибуткова діяльність Компанії, а також наявність добре диверсифікованого портфеля гарантій.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ТОВ "ІЗІ ФІНАНС" - 16.10.2018

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com