Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг ТОВ «ІЗІ Фінанс»


22/12/2018

22 грудня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу позичальника ТОВ «ІЗІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40224607) на рівні uaA+. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу на такому рівні, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності ТОВ «ІЗІ Фінанс» за дев’ять місяців 2018 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн., %)

Показники

ІІІ квартал

2018 року

(30.09.2018)

ІІІ квартал

2017 року

(30.09.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

266

-36

-13,53%

Зобов’язання всього

435

273

162

59,34%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Власний капітал

6 063

5 882

181

3,08%

Активи всього

6 498

6 155

343

5,57%

Статутний капітал

10 800

10 800

0

0,00%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий доход від реалізації

1 005

744

261

35,08%

Фінансовий результат від операційної діяльності

196

69

127

184,06%

Фінансові доходи

46

7

39

557,14%

Фінансові витрати

0

0

0

-

Чистий прибуток

242

76

166

218,42%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

1 393,79%

2 154,58%

-760,79 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

3,99%

1,29%

2,70 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

3,72%

1,23%

2,49 п.п.

-

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2017 року по 30.09.2018 року активи ТОВ «ІЗІ Фінанс» виросли на 5,57% до 6,498 млн. грн. Зобов’язання Компанії за цей же період збільшились на 59,34% до 0,435 млн. грн., а власний капітал виріс на 3,08% до 6,063 млн. грн. В результаті співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями Компанії знизилось на 760,79 п.п. і на 30.09.2018 р. становило 1394%. Таким чином, незважаючи на суттєве зниження даного показника, його рівень свідчить про те, що Компанія продовжує підтримувати запас власного капіталу на дуже високому рівні.

2. ТОВ «ІЗІ Фінанс» на момент присвоєння рейтингу не використовувала в своїй роботі кредити банків, облігаційні чи інші форми позик, що в значній мірі знижувало кредитний ризик цієї Компанії.

3. Ділова активність Компанії в третьому кварталі 2018 року продовжила зростати. Чистий дохід від реалізації ТОВ «ІЗІ Фінанс» за підсумками перших дев’яти місяців 2018 року склав 1,005 млн. грн., що на 35,08% вище, ніж за аналогічний період 2017 року. За підсумками перших трьох кварталів 2018 року Компанія отримала чистий прибуток у сумі 242 тис. грн, що у 3,2 рази перевищує розмір прибутку за той же період попереднього року. При цьому, Агентство нагадує, що ТОВ «ІЗІ Фінанс» була внесена Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ 06 червня 2016 року, а ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання фінансових послуг були отримані Компанією на протязі лютого-квітня 2017 року. Таким чином, ТОВ «ІЗІ Фінанс» почала надавати фінансові послуги тільки в березні 2017 року, що і зумовило досить низькі значення фінансових результатів за перші дев’ять місяців 2017 року.

 

Таблиця 2. Показники, що характеризують портфель гарантій ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн, %, шт.)

Показники

III квартал 2018 року

(30.09.2018)

III квартал 2017 року

(30.09.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Вартість договорів гарантій всього (тис. грн.)

85 359,3

52 796,34

32 562,96

61,68%

Кількість договорів гарантій (шт.)

1198

817

381

46,63%

Мінімальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

0,7

0,7

0

0,00%

Максимальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

6 094,1

276,0

5 818,1

2 108,01%

Середня вартість договору гарантії (тис. грн.)

71,25

64,62

6,63

10,26%

Вартість договорів гарантій з фізичними особами (тис. грн.)

57 421,52

38 157,92

19 263,6

50,48%

Вартість договорів гарантій від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

7 060,3

752,3

 6 308

838,50%

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

4. Станом на 30.09.2018 року вартість договорів гарантій, наданих ТОВ «ІЗІ Фінанс», становила 85,359 млн. грн., що на 61,68% більше, ніж на 30.09.2017 року. При цьому, кількість укладених договорів гарантій зросла за аналізований період на 46,63% до 1198 договорів. Гарантії враховувалися Компанією поза балансом і відбивалися в спеціальній звітності перед Нацкомфінпослуг. Агентство оцінює ризик виникнення зобов'язань за виданими гарантіями як помірний, оскільки портфель гарантій є добре диверсифікованим. Так, вартість договорів гарантій від трьох найбільших клієнтів станом на кінець жовтня 2018 року становила 8,27% від сукупної вартості портфеля гарантій ТОВ «ІЗІ Фінанс» (в першому кварталі 2018 року цей показник дорівнював 9,19%, в другому — 12,62%), а середня вартість договору гарантії становила 71,25 тис. грн.

5. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що Компанія протягом всього періоду існування не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач, ані в якості свідка. На момент проведення аналізу Компанія не мала податкової заборгованості.

Таким чином, оновлюючи рейтинг, Агентство спиралось на такі фактори: дуже високе співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями, зростання ділової активності та прибуткова діяльність Компанії, а також наявність добре диверсифікованого портфеля гарантій.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ТОВ "ІЗІ ФІНАНС" - 22.12.2018

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com