Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг ТОВ «ІЗІ Фінанс»


11/07/2018

 11 липня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу боржника ТОВ «ІЗІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40224607) на рівні uaA+. Боржник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими боржниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн., %)

Показники

1 квартал

2018 р.

(31.03.2018)

1 квартал

2017 р.

(31.03.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

368

165

203

123,03%

Зобов’язання всього

368

149

219

146,98%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Власний капітал

 5 980

5 820

160

2,75%

Активи всього

6 348

5 969

379

6,35%

Статутний капітал

10 800

10 800

0

0,00%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий доход від реалізації

436

281

155

55,16%

Фінансовий результат від операційної діяльності

154

12

142

1 183,33%

Фінансові доходи

5

2

3

150,00%

Фінансові витрати

0

0

0

-

Чистий прибуток

159

14

145

1 035,71%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

1 625,00%

3 906,04%

-2 281,04 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

2,66%

0,24%

2,42 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,50%

0,23%

2,27 п.п.

-

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2017 року по 31.03.2018 року активи ТОВ «ІЗІ Фінанс» виросли на 6,35% до 6,35 млн. грн. Зобов’язання Компанії за цей же період збільшились майже в 2,5 рази до 0,37 млн. грн., а власний капітал залишився практично незмінним і склав на 31.03.2018 року 5,98 млн. грн. В результаті співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями знизилось більше ніж вдвічі і на 31.03.2018 р. становило 1625%. Таким чином, незважаючи на зниження даного показника, його рівень свідчить про те, що Компанія продовжує підтримувати запас власного капіталу на дуже високому рівні.

2. ТОВ «Ізі Фінанс» на момент присвоєння рейтингу не використовувала в своїй роботі кредити банків, облігаційні чи інші форми позик, що в значній мірі знижувало кредитний ризик цієї Компанії.

3. Чистий дохід від реалізації ТОВ «Ізі Фінанс» за підсумками першого кварталу 2018 року склав 436 тис. грн., що на 55,16% вище ніж за аналогічний період 2017 року. За перші 3 місяці 2018 року Компанія отримала чистий прибуток у сумі 159 тис. грн, порівняно з чистим прибутком за перший квартал 2017 року у розмірі 14 тис. грн. При цьому, Агентство нагадує, що ТОВ «Ізі Фінанс» була внесена Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ 06 червня 2016 року, і почала здійснювати господарську діяльність з надання гарантій лише у вересні 2016 року, що і зумовило такі низькі значення фінансових результатів за перший квартал 2017 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують портфель гарантій ТОВ «ІЗІ Фінанс» (тис. грн, %, шт.)

Показники

I квартал 2018 року

(31.03.2018)

I квартал 2017 року

(31.03.2017)

Зміна за 2017-2018 рр.

Темп приросту 2017-2018 рр.

Вартість договорів гарантій всього (тис. грн.)

72 421,8             

28 188,0

44 233,8

156,92%

Кількість договорів гарантій (шт.)

210

240

-30

-12,50%

Мінімальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

55,9

55,7

0,2

0,36%

Максимальна вартість договору гарантії (тис. грн.)

6 094,2

205

5 889,2

2 872,78%

Середня вартість договору гарантії (тис. грн.)

97,3

58,57

38,73

66,13%

Вартість договорів гарантій з фізичними особами (тис. грн.)

10 352,4

10 800,9

-448,5

-4,15%

Вартість договорів гарантій від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

6 659,3

364,1

6295,2

1728,98%

Джерело: Данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

4. Станом на 31.03.2018 року вартість договорів гарантій, наданих ТОВ «Ізі Фінанс», склала 72,42 млн. грн., що на 156,92% більше ніж на 31.03.2017 року. Дані гарантії були надані по 210 договорам. Гарантії враховувалися Компанією поза балансом і відбивалися в спеціальній звітності перед Нацкомфінпослуг. Агентство оцінює ризик виникнення зобов'язань за виданими гарантіями як низький, оскільки вартість договорів гарантій від трьох найбільших клієнтів станом на кінець першого кварталу 2018 року становила 9,20% від сукупної вартості портфеля гарантій ТОВ «Ізі Фінанс». І хоча позабалансові зобов'язання ТОВ «Ізі Фінанс» в 11,4 рази перевищували обсяг активів, проте портфель гарантій Компанії був добре диверсифікованим, а за весь час роботи компанії виплат по гарантіям ще не було.

5. Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав, що Компанія протягом всього періоду існування не фігурувала в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач, ані в якості свідка. На момент проведення аналізу Компанія не мала податкової заборгованості.

Таким чином, оновлюючи рейтинг, Агентство спиралось на такі фактори: дуже високе співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями, суттєве зростання фінансових результатів, в тому числі чистого прибутку Компанії, наявність добре диверсифікованого портфеля гарантій.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ТОВ "ІЗІ ФІНАНС" - 11.07.2018

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com