Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


13/04/2021

13 квітня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %)

Балансові показники:

31.12.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Активи всього

26 861

15 699

11 162

71,10%

Гроші та їх еквіваленти

101

543

-442

-81,40%

Власний капітал

8 461

4 216

4 245

100,69%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

18 400

11 483

6 917

60,24%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

2 333

3 461

-1 128

-32,59%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

45,98%

36,72%

9,26 п.п.

-

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

4,33%

15,69%

-11,36 п.п.

-

Фінансові результати:

2020 рік

2019 рік

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

12 240

7 234

5 006

69,20%

Фінансовий результат від операційної діяльності

4 581

3 486

1 095

31,41%

Фінансові доходи

140

173

-33

-19,08%

Фінансові витрати

3 995

3 074

921

29,96%

Чистий прибуток

595

468

127

27,14%

                                                               Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж 2020 року виросли на 71,10% до 26,86 млн. грн. Зобов’язання Компанії за період з 31.12.2019 по 31.12.2020 року збільшились на 60,24% до 18,40 млн. грн. Власний капітал ТОВ «КАРДСЕРВІС» в аналізованому періоді збільшився вдвічі до 8,46 млн. грн. В результаті більших темпів зростання власного капіталу порівняно із валовими зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» співвідношення між цими показниками впродовж 2020 року виросло на 9,26 п.п. і станом на 31.12.2020 р. становило 45,98%.

2. Станом на 31.12.2020 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів). Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою Компанією, ТОВ «КАРДСЕРВІС» вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в лютому 2021 року відбулась виплата відсотків сьомого відсоткового періоду за облігаціями Товариства.

3. За період з 31.12.2019 по 31.12.2020 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшився на 81,40% до 0,1 млн. грн. На фоні зростання обсягу поточних зобов’язань Компанії, співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 11,36 п.п. до 4,33%. Подальше зниження рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання.

4. Діяльність ТОВ «КАРДСЕРВІС» в 2020 році була прибутковою, а його фінансові результати показали приріст порівняно з 2019 роком. Зокрема, чистий дохід від реалізації Компанії за 2020 рік склав 12,24 млн. грн., що було на 69,20% більше ніж за 2019 рік. При цьому, прибуток від операційної діяльності виріс на 31,41% до 4,58 млн. грн., а чистий прибуток збільшився на 27,14% до 0,6 млн. грн.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн., %, шт.)

Показники

31.12.2020

31.12.2019

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн.

20 183

13 378

6805

50,87%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

14,46%

15,22%

-0,76 п.п.

-

- Туризм, %

9,40%

14,33%

-4,93 п.п.

-

- Техніка, %

70,18%

53,15%

17,03 п.п.

-

- Інші цілі, %

5,96%

17,30%

-11,34 п.п.

-

Кількість виданих кредитів, шт.

4 118

2 109

2 009

95,26%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн.

4,90

6,34

-1,44

-22,71%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

24,90%

17,90%

7,00 п.п.

-

Ефективна ставка, %

85,10%

87,30%

-2,20 п.п.

-

                                                                Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                5. Впродовж 2020 року структура кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» зазнала наступних змін: частка кредитів на купівлю техніки виросла на 17,03 п.п. до 70,18%, частка кредитів на інші цілі скоротилась на 11,34 п.п. до 5,96%, а частка кредитів на туризм зменшилась на 4,93 п.п. до 9,40%. Таким чином, станом на 31.12.2020 р., як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі ТОВ «КАРДСЕРВІС» займали кредити на купівлю техніки з часткою у 70,18%.

В 2020 році періоді тенденція до зростання обсягів бізнесу ТОВ «КАРДСЕРВІС» продовжилась. Так, за період з 31.12.2019 по 31.12.2020 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла в 1,5 рази до 20,18 млн. грн., а кількість виданих кредитів збільшилась майже вдвічі (більше ніж на 2 тисячі кредитів). При цьому, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» покращився: впродовж 2020 року середній розмір кредиту в портфелі Компанії зменшився на 22,71% до 4,9 тис. грн.

Ефективна ставка за виданими кредитами за 2020 рік знизилась на 2,20 п.п. до 85,10%, що відповідає загальноринковим тенденціям, проте негативним фактором є збільшення частки кредитів з прострочкою більше 90 днів на 7,00 п.п. до 24,90%.

            Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: покращення фінансових результатів, зростання обсягів бізнесу Компанії, а також збільшення рівня покриття зобов’язань власним капіталом. Проте до негативних факторів Агентство відносить скорочення рівня покриття поточних зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» грошовими коштами.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 13.04.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com