Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ТОВ «КАРДСЕРВІС»


17/06/2021

17 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39551837) та рейтинг облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та В на рівні uaВВВ за національною українською шкалою. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАРДСЕРВІС» (тис. грн, %)

Балансові показники:

31.03.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Активи всього

32 876

26 861

6 015

22,39%

Гроші та їх еквіваленти

176

101

75

74,26%

Власний капітал

11 047

8 461

2 586

30,56%

Зобов’язання всього (Активи – власний капітал)

21 829

18 400

3 429

18,64%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

0

0

0

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

6 035

2 333

3 702

158,68%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

50,61%

45,98%

4,63 п.п.

Співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями

2,92%

4,33%

-1,41 п.п.

Фінансові результати:

І квартал 2021 року

І квартал 2020 року

Зміна

Темп приросту

Чистий дохід від реалізації

4 513

2 930

1 583

54,03%

Фінансовий результат від операційної діяльності

2 619

2 272

347

15,27%

Фінансові доходи

112

0

112

-

Фінансові витрати

1 325

650

675

103,85%

Чистий прибуток

1 136

1 561

-425

-27,23%

                                                             Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТОВ «КАРДСЕРВІС» впродовж першого кварталу 2021 року виріс на 30,56% до 11,05 млн грн, а його зобов’язання за цей же період збільшились на 18,64% до 21,83 млн грн. Власний капітал Товариства виріс за рахунок зростання в аналізованому періоді сум додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із валовими зобов’язаннями ТОВ «КАРДСЕРВІС» призвели до зростання співвідношення між цими показниками за період з 31.12.2020 р. по 31.03.2021 р. на 4,63 п.п. до 50,61%.

2. Станом на кінець першого кварталу 2021 року ТОВ «КАРДСЕРВІС» не використовувало в своїй діяльності довгострокові та короткострокові кредити банків. Агентство нагадує, що в травні 2019 року НКЦПФР були зареєстровані емісії 5-річних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «КАРДСЕРВІС» серії А та серії В, обсягом по 7,5 млн. грн. кожна. В липні 2019 року облігації Товариства серії А, а в серпні 2019 року облігації серії В були допущені до торгів на Українській Біржі (в категорії позалістингових цінних паперів). Агентство повідомляє, що за інформацією, наданою ТОВ «КАРДСЕРВІС», Товариство вчасно і в повному обсязі здійснює сплату відсотків за облігаціями. Зокрема, в травні 2021 року відбулась виплата відсотків восьмого відсоткового періоду за облігаціями Товариства серій А та В.

3. За період з 31.12.2020 р. по 31.03.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ТОВ «КАРДСЕРВІС» виріс з 101 тис. грн до 176 тис. грн. На фоні істотного зростання обсягу поточних зобов’язань Компанії (на 158,68%), співвідношення між грошовими коштами та поточними зобов’язаннями в ТОВ «КАРДСЕРВІС» зменшилось на 1,41 п.п. до 2,92%. Низьке значення рівня покриття поточних зобов’язань грошовими коштами в ТОВ «КАРДСЕРВІС» може негативно впливати на здатність Компанії обслуговувати свої зобов’язання.

4. Діяльність ТОВ «КАРДСЕРВІС» в першому кварталі 2021 року була прибутковою, а його доходи виросли. Зокрема, чистий дохід від реалізації Компанії за перші три місяці 2021 року склав 4,51 млн грн, що було на 54,03% більше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, прибуток від операційної діяльності Товариства виріс на 15,27% до 2,62 млн грн, а чистий прибуток склав 1,14 млн грн, що було на 27,23% менше ніж за перший квартал 2020 року.

 Таблиця 2. Показники, що характеризують кредитний портфель ТОВ «КАРДСЕРВІС»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

31.03.2021

31.12.2020

Зміна

Темп приросту

Кредитний портфель, всього, тис. грн

23 342

20 183

3 159

15,65%

в тому числі:

 

 

 

 

-  Автосервіс та автотовари, %

10,84%

14,46%

-3,62 п.п.

- Туризм, %

9,93%

9,40%

0,53 п.п.

- Техніка, %

74,26%

70,18%

4,08 п.п.

- Інші цілі, %

4,97%

5,96%

-0,99 п.п.

Кількість виданих кредитів, шт.

3 155

2 683

472

17,59%

Середній розмір кредиту в портфелі, тис. грн

7,40

7,50

-0,10

-1,33%

Частка кредитів із прострочкою 90 днів та більше, %

23,66%

24,90%

-1,24 п.п.

Ефективна ставка, %

84,70%

85,10%

-0,40 п.п.

                                                               Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

               5. Впродовж першого кварталу 2021 року структура кредитного портфеля ТОВ «КАРДСЕРВІС» змінилась наступним чином: частка кредитів на купівлю техніки виросла на 4,08 п.п. до 74,26%, частка кредитів на автосервіс та автотовари скоротилась на 3,62 п.п. до 10,84%. Таким чином, станом на 31.03.2021 р., як і раніше, найбільшу питому вагу в кредитному портфелі ТОВ «КАРДСЕРВІС» займали кредити на купівлю техніки.

            В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТОВ «КАРДСЕРВІС» продовжили зростати. Зокрема, за перший квартал 2021 року вартість кредитного портфеля Компанії виросла на 15,65% до 23,34 млн грн, при цьому кількість виданих кредитів виросла на 472 кредити і склала 3155 кредитів. Отже, рівень диверсифікованості кредитного портфеля за позичальниками в ТОВ «КАРДСЕРВІС» покращився: впродовж перших трьох місяців 2021 року середній розмір кредиту в портфелі Компанії зменшився на 1,33% до 7,4 тис. грн. Також позитивним фактором є зменшення частки кредитів з прострочкою більше 90 днів на 1,24 п.п. до 23,66%.

                 Таким чином, при оновленні рейтингу позичальника ТОВ «КАРДСЕРВІС» та рейтингів облігацій Компанії серії А та В, Агентство керувалось такими факторами: прибуткова діяльність та зростання обсягів бізнесу Компанії, а також збільшення рівня покриття зобов’язань власним капіталом. Проте до негативних факторів Агентство відносить скорочення рівня покриття поточних зобов’язань ТОВ «КАРДСЕРВІС» грошовими коштами.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів ТОВ "КАРДСЕРВІС" - 17.06.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com