Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


16/08/2022

16 серпня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

 Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

409 567

407 833

1 734

0,43%

Власний капітал, тис. грн

175 559

139 773

35 786

25,60%

Валові зобов’язання, тис. грн

234 008

268 060

-34 052

-12,70%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

75,02%

52,14%

22,88 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

146 531

148 820

-2 289

-1,54%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

62,62%

55,52%

7,10 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

11 916

39 666

-27 750

-69,96%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

9 134

38 201

-29 067

-76,09%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

76,65%

96,31%

-19,66 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

10 241

1 252

8 989

717,97%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

85,94%

3,16%

82,78 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

15 733

3 044

12 689

416,85%

Рентабельність продажів, %

132,03%

7,67%

124,36 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

24 946

320

24 626

7695,63%

Рентабельність власного капіталу, %

14,21%

0,23%

13,98 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» впродовж періоду з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. виріс на 25,60% до 175,56 млн грн, а валові зобов'язання Страховика знизились на 12,70% до 234,01 млн грн. Зростання власного капіталу в аналізованому періоді відбулось внаслідок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його складі. Відповідний рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 22,88 п.п. до 75,02%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» власним капіталом.

2. Впродовж періоду з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» зазнав незначного зниження (на 1,54%) і склав 146,53 млн грн. Внаслідок більших темпів зниження зобов’язань відбулось зростання рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 7,10 п.п. до 62,62%. Відповідний рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизились на 69,96% і склали 11,92 млн грн. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді пов’язане як зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні істотні коливання обсягів премій, а також із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою, при чому Страховик істотно наростив обсяги прибутку. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за перший квартал 2022 року виріс до 15,73 млн грн, а його чистий прибуток збільшився до 24,95 млн грн. Істотне нарощення фінансових результатів АТ СК «БУСІН» призвело до зростання показників рентабельності Страховика. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ СК «БУСІН» в складних макроекономічних умовах, що мали місце в поточному періоді.

      Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2022 року свідчить про: хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами та власним капіталом, а також високі фінансові результати Страховика.

           При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 16.08.2022

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 16.08.2022

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com