Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


29/05/2020

29 травня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за 1 квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

2 693 624

281 643

2 411 981

856,40%

Власний капітал, тис. грн.

130 770

109 989

20 781

18,89%

Валові зобов’язання, тис. грн.

2 562 854

171 654

2 391 200

1 393,03%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

5,10%

64,08%

-58,98 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

115 980

92 994

22 986

24,72%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

4,53%

54,18%

-49,65 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

918

35 340

-34 422

-97,40%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 200

11 176

-2 976

-26,63%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

893,25%

31,62%

861,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

2 117

4 312

-2 195

-50,90%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

230,61%

12,20%

218,41 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

8 863

14 522

-5 659

-38,97%

Рентабельність продажів, %

965,47%

41,09%

924,38 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

27 031

10 488

16 543

157,73%

Рентабельність власного капіталу, %

20,67%

9,54%

11,13 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. активи АТ СК «БУСІН» виросли у 9,56 разів до 2,694 млрд. грн. Власний капітал Компанії за цей же період показав приріст на 18,89% до 130,77 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились у 14,93 разів до 2,563 млрд. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань страховика зменшилось на 58,98 п.п. до 5,10%. Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року рівень капіталізації АТ СК «БУСІН» був низьким.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» впродовж аналізованого періоду виріс на 24,72% і станом на кінець першого кварталу 2020 року склав 115,98 млн. грн. Суттєве зростання обсягу зобов’язань призвело до скорочення показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. на 49,65 п.п. до рівня 4,53%.

3. Обсяги бізнесу АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді 2020 року істотно скоротились. Зокрема, за перші три місяці 2020 року Страховик отримав 0,92 млн. грн. валових премій, що на 97,40% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 26,63% до 8,2 млн. грн., і за підсумками кварталу у 8,93 рази перевищило обсяг валових премій, отриманих Страховиком. Страхові виплати і відшкодування, які були здійснені АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2020 року, зменшились більш ніж удвічі порівняно з показником за перший квартал 2019 року. Агентство нагадує, що значні коливання обсягів валових премій і виплат в АТ СК «БУСІН» пов'язані зі спеціалізацією Компанії на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації.

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, за підсумками діяльності в першому кварталі 2020 року прибуток Страховика від операційної діяльності склав 8,86 млн. грн., що  було на 38,97% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Чистий прибуток Компанії за перші три місяці 2020 року виріс порівняно з чистим прибутком за перші три місяці 2019 року у 2,58 рази до 27,03 млн. грн. Високі значення показників чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» забезпечили хороші показники рентабельності продажів та рентабельності власного капіталу Страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за перший квартал 2020 року показав: високі значення показників чистого та операційного прибутку Страховика, на фоні скорочення обсягів його бізнесу та падіння показників капіталізації і ліквідності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 29.05.2020

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 29.05.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com