Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


18/11/2020

18 листопада 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

223 816

191 201

32 615

17,06%

Власний капітал, тис. грн.

152 055

134 120

17 935

13,37%

Валові зобов’язання, тис. грн.

71 761

57 081

14 680

25,72%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

211,89%

234,96%

-23,07 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

132 513

87 711

44 802

51,08%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

184,66%

153,66%

31,00 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

43 391

83 551

-40 160

-48,07%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

27 792

34 018

-6 226

-18,30%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

64,05%

40,72%

23,33 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

4 660

6 382

-1 722

-26,98%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

10,74%

7,64%

3,10 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

31 420

49 148

-17 728

-36,07%

Рентабельність продажів, %

72,41%

58,82%

13,59 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

48 218

34 178

14 040

41,08%

Рентабельність власного капіталу, %

31,71%

25,48%

6,23 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. виріс на 13,37% до 152,06 млн. грн. За цей же час валові зобов'язання Компанії збільшились на 25,72% до 71,76 млн. грн. В результаті, відбулось зменшення показника покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 23,07 п.п. до 211,89%. Таким чином, не дивлячись на зменшення, станом на кінець третього кварталу 2020 року Страховик був дуже добре забезпечений власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» станом на 30.09.2020 р. виріс порівняно з 30.09.2019 р. в 1,5 рази і склав 132,51 млн. грн. Істотний приріст обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями Страховика  призвів до збільшення показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 31,00 п.п. до 184,66%, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. Обсяги валових премій, отриманих АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2020 року, зменшились порівняно з  аналогічним періодом 2019 року на 48,07% до 43,39 млн. грн. Основною причиною падіння валових премій Компанії стало істотне скорочення обсягів авіаперевезень внаслідок введення обмежень, спрямованих на зменшення поширення епідемії коронавірусу, при тому що АТ СК «БУСІН» спеціалізується на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених АТ СК «БУСІН» за три квартали 2020 року, зменшились порівняно з показником за три квартали 2019 року на 26,98%, при цьому, рівень виплат за підсумками дев’яти місяців 2020 року виріс на 3,10 п.п. до 10,74 %.

4. Не дивлячись на зменшення обсягів бізнесу, діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою і Компанія отримала вагомі фінансові результати. Зокрема, операційний прибуток Страховика за дев’ять місяців 2020 року склав 31,42 млн. грн., а його чистий прибуток виріс на 41,08% порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склав 48,22 млн. грн. Високі значення показників чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» забезпечили хороші показники рентабельності продажів та рентабельності власного капіталу Страховика.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за дев’ять місяців 2020 року показав: дуже високі показники покриття зобов’язань власним капіталом і високоліквідними активами, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 18.11.2020

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 18.11.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com