Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


09/04/2021

9 квітня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

381 185

311 242

69 943

22,47%

Власний капітал, тис. грн.

152 612

111 201

41 411

37,24%

Валові зобов’язання, тис. грн.

228 573

200 041

28 532

14,26%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

66,77%

55,59%

11,18 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

151 196

94 383

56 813

60,19%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

66,15%

47,18%

18,97 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

172 380

178 100

-5 720

-3,21%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

105 141

99 419

5 722

5,76%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

60,99%

55,82%

5,17 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

7 995

7 043

952

13,52%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

4,64%

3,95%

0,69 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

44 271

32 650

11 621

35,59%

Рентабельність продажів, %

25,68%

18,33%

7,35 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

51 415

17 001

34 414

202,42%

Рентабельність власного капіталу, %

33,69%

15,29%

18,40 п.п.

-

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. виріс на 37,24% і склав 152,61 млн. грн. Основним джерелом зростання власного капіталу Страховика в 2020 році став нерозподілений прибуток, обсяг якого за аналізований період виріс на 37,24% до 58,41 млн. грн. За цей же час валові зобов'язання Компанії збільшились на 14,26% до 228,57 млн. грн. Більші темпи зростання власного капіталу призвели до росту покриття власним капіталом зобов’язань АТ СК «БУСІН»: на 11,18 п.п. до 66,77%. Таким чином, станом на початок 2021 року Страховик був добре забезпечений власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ СК «БУСІН» за період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. виріс на 60,19% до 151,2 млн. грн. На фоні істотного приросту обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов’язаннями Страховика показник покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії виріс на 18,97 п.п. до 66,15%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами.

3. За 2020 рік АТ СК «БУСІН» було отримано 172,38 млн. грн. валових премій, що лише на 3,21% менше ніж за 2019 рік. Коригування обсягів бізнесу Страховика відбулось через скорочення обсягів авіаперевезень внаслідок введення обмежень, спрямованих на зменшення поширення епідемії коронавірусу, при тому що АТ СК «БУСІН» спеціалізується на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених АТ СК «БУСІН» за 2020 рік, збільшились порівняно з показником за 2019 рік на 13,52%. При цьому, рівень виплат за підсумками 2020 року виріс на 0,69 п.п. до 4,64%.

4. Фінансові результати АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді істотно покращились. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за 2020 рік виріс порівняно з 2019 роком на 35,59% до 44,27 млн. грн., а його чистий прибуток збільшився більше ніж втричі і склав 51,42 млн. грн. Вагомі значення показників чистого та операційного прибутку АТ СК «БУСІН» забезпечили високі показники рентабельності продажів та рентабельності власного капіталу Страховика.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.12.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за 2020 рік показав: хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом і високоліквідними активами, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 09.04.2021

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (engl.) — 09.04.2021

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com