Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «БУСІН»


04/06/2019

4 червня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було вирішено оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «БУСІН» за I квартал 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал 2019 р. (31.03.2019)

I квартал 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

281 643

266 501

15 142

5,68%

Власний капітал, тис. грн.

109 989

74 846

35 143

46,95%

Валові зобов’язання, тис. грн.

171 654

191 655

-20 001

-10,44%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

64,08%

39,05%

25,02 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

92 994

90 961

2 033

2,24%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,18%

47,46%

6,71 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

35 340

16 058

19 282

120,08%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 176

13 897

-2 721

-19,58%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

31,62%

86,54%

-54,92 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

4 312

28 838

-24 526

-85,05%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

12,20%

179,59%

-167,39 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

14 522

-9 719

24 241

-

Рентабельність продажів, %

41,09%

-60,52%

101,62 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

10 488

-16 161

26 649

-

Рентабельність власного капіталу, %

9,54%

-21,59%

31,13 п.п.

-

Джерело: данні Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. активи СК «БУСІН» збільшились на 5,68% до 281,64 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 46,95% і склав 109,99 млн. грн., а валові зобов'язання, навпаки, зменшились на 10,44% до 171,65 млн. грн. Результатом такого руху показників стало збільшення покриття власним капіталом зобов’язань в СК «БУСІН» на 25,02 п.п. до 64,08%.

2. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «БУСІН» станом на 31.03.2019 р. становив 92,99 млн. грн, що на 2,24% вище, ніж на 31.03.2018 р. Приріст грошових коштів на фоні зменшення  валових зобов'язань Страховика в аналізованому періоді призвів до зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 6,71 п.п. до 54,18%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді зросла. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних СК «БУСІН» за перший квартал 2019 року, виріс в 2,2 рази порівняно з першим кварталом 2018 року до рівня 35,34 млн. грн. Частина страхових премій, які належать перестраховикам, зменшилась на 19,58% і склала 11,18 млн. грн., що становить 31,62% від обсягу валових премій. При цьому, страхові виплати і відшкодування, здійснені Компанією за три місяці 2019 року, зменшились на 85,05% порівняно з показником за перший квартал попереднього року, і склали 4,31 млн. грн. Агентство звертає увагу, що значні коливання обсягів валових премій і виплат в СК «БУСІН» пов'язані зі спеціалізацією Компанії на страхуванні великих ризиків, зокрема в сегменті авіації. Так, ключовими видами страхування в СК «БУСІН» за підсумками першого кварталу 2019 року були: обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, добровільне страхування повітряного транспорту і відповідальності власників повітряного транспорту.

4. Зростання ділової активності та відсутність великих страхових виплат в аналізованому періоді призвели до того, що діяльність СК «БУСІН» в першому кварталі 2019 року була прибутковою. Так, Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в сумі 14,52 млн. грн. і чистий прибуток в розмірі 10,45 млн. грн., в той час як аналогічний період минулого року Страховик закінчив зі збитком. Наслідком прибуткової діяльності СК «БУСІН» стало покращення показників рентабельності Компанії.

Таким чином, аналіз результатів діяльності СК «БУСІН» в першому кварталі 2019 року показав: покращення рівнів ліквідності і капіталізації, значне зростання обсягу валових премій та прибуткову діяльність Страховика. Дані фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «БУСІН».

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БУСИН» (укр.) — 04.06.2019

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БУСИН» (engl.) — 04.06.2019

Персональная страница компании

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com