Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРЕМІНЬ»


31/07/2019

31 липня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРЕМІНЬ» за I півріччя 2019 року

Показники

I півріччя

2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

2 514 079

2 719 517

-205 438

-7,55%

Власний капітал, тис. грн.

1 999 215

1 999 348

-133

-0,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

514 864

720 169

-205 305

-28,51%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

388,30%

277,62%

110,68 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

85 279

116 339

-31 060

-26,70%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

16,56%

16,15%

0,41 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

720 564

1 108 231

-387 667

-34,98%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

696 127

1 045 935

-349 808

-33,44%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

96,61%

94,38%

2,23 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

4 898

108 334

-103 436

-95,48%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,68%

9,78%

-9,10 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 864

4 796

-932

-19,43%

Рентабельність продажів, %

0,54%

0,43%

0,11 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-7

-144

137

-

Рентабельність власного капіталу, %

-0,0004%

-0,007%

0,007 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СК «КРЕМІНЬ» за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. скоротились на 7,55% і на кінець другого кварталу 2019 року склали 2514 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період практично не змінився і на кінець другого кварталу 2019 року становив 1999 млн. грн., а валові зобов'язання зменшились на 28,51% до 514,86 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань Страховика збільшилось на 110,68 п.п. і на 30.06.2019 р. становило 388,3%, що свідчить про дуже високу забезпеченість Компанії власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в АТ «СК «КРЕМІНЬ» станом на 30.06.2019 р. склали 85,28 млн. грн., зменшившись на 26,7% порівняно з 30.06.2018 р. Проте більш стрімкі темпи зниження валових зобов’язань призвели до зростання ліквідності Компанії: за аналізований період вона збільшилась на 0,41 п.п. до 16,56%. Агентство нагадує, що невеликий рівень ліквідності Страховика обумовлений його спеціалізацією на роботі з великими ризиками.

3. За перше півріччя 2019 року Страховик зібрав 720,56 млн. грн. валових премій, що на 34,98% менше обсягу премій, зібраних за той самий період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, скоротилась на 33,34%. В результаті, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і брутто-преміями за підсумками перших двох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року виросло на 2,23 п.п. до 96,61%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СК «КРЕМІНЬ», в першому півріччі 2019 року зменшились порівняно з першим півріччям 2018 року на 95,48%, рівень виплат Страховика скоротився до 0,68%.

4. За перші два квартали 2019 року Компанія отримала 3,86 млн. грн. операційного прибутку, що на 19,43% менше ніж фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками аналогічного періоду 2018 року. Також Компанія в аналізованому періоді отримала незначний чистий збиток.

Таким чином, аналіз даних звітності Компанії та особливої інформації АТ «СК «КРЕМІНЬ» як емітента цінних паперів за перше півріччя 2019 року показав: дуже високий запас капіталу і незначне зростання ліквідності на фоні скорочення ділової активності Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга АТ "СК "КРЕМІНЬ" (укр.) - 31.08.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com