Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРЕМІНЬ»


12/06/2019

12 червня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «КРЕМІНЬ» за I квартал 2019 року

Показники

I квартал

2019 р. (31.03.2019)

I квартал

2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

2 463 952

2 951 800

-487 848

-16,53%

Власний капітал, тис. грн.

1 999 272

1 999 514

-242

-0,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

464 680

952 286

-487 606

-51,20%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

430,25%

209,97%

220,28 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

104 338

123 160

-18 822

-15,28%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

22,45%

12,93%

9,52 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

360 249

735 538

-375 289

-51,02%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

352 221

655 932

-303 711

-46,30%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

97,77%

89,18%

8,59 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

3 160

105 344

-102 184

-97,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,88%

14,32%

-13,44 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 988

2 529

-541

-21,39%

Рентабельність продажів, %

0,55%

0,34%

0,21 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

51

22

29

131,82%

Рентабельність власного капіталу, %

0,003%

0,001%

0,002 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «КРЕМІНЬ» за період з 31.03.2018 р по 31.03.2019 р. скоротилися на 16,53% і на кінець першого кварталу 2019 року склали 2464 млн. грн. Власний капітал Компанії за аналізований період практично не змінився, а валові зобов'язання зменшились більше ніж вдвічі до 464,68 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань страховика збільшилось на 220,28 п.п. і на 31.03.2019 р. становило 430,25%, що свідчить про дуже високу забезпеченість Компанії власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «КРЕМІНЬ» на 31.03.2019 р склали 104,34 млн. грн., що на 15,28% менше ніж на 31.03.2018 р. Проте більш стрімкі темпи зниження валових зобов’язань  призвели до зростання ліквідності Компанії: за аналізований період вона збільшилась на 9,52 п.п. до 22,45%. Агентство нагадує, що невеликий рівень ліквідності Страховика обумовлений його спеціалізацією на роботі з великими ризиками.

3. За перший квартал 2019 року Компанія СК «КРЕМІНЬ» зібрала 360,25 млн. грн. валових премій, що на 51,02% менше обсягу премій, зібраних за той же період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, також скоротилась: на 46,3%. В результаті, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і брутто-преміями за підсумками першого кварталу 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року виросло на 8,59 п.п. до 97,77%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені СК «КРЕМІНЬ», в першому кварталі 2019 року зменшились порівняно з першим кварталом 2018 року на 97%, рівень виплат Страховика скоротився до 0,88%.

4. Діяльність СК «КРЕМІНЬ» в першому кварталі 2019 року була прибутковою: Страховик отримав 1,99 млн. грн. операційного прибутку та 51 тис. грн. чистого прибутку. Не дивлячись на незначний розмір чистого прибутку Страховика, Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Компанії.

Таким чином, аналіз даних звітності Компанії та особливої інформації АТ «СК «КРЕМІНЬ» як емітента цінних паперів за перший квартал 2019 року показав: високий запас капіталу, зростання ліквідності і прибуткову роботу Страховика на фоні скорочення його ділової активності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга АТ "СК "КРЕМІНЬ" (укр.) - 12.06.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com