Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


26/04/2022

25 квітня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

83 205

83 102

103

0,12%

Власний капітал, тис. грн.

55 412

54 107

1 305

2,41%

Валові зобов’язання, тис. грн.

27 793

28 995

-1 202

-4,15%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

199,37%

186,61%

12,76 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

4 677

16 161

-11 484

-71,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

16,83%

55,74%

-38,91 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

16 667

3 826

12 841

335,62%

Валові премії, всього, тис. грн.

147 414

117 524

29 890

25,43%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

43 125

41 409

1 716

4,14%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

29,25%

35,23%

-5,98 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

44 002

34 532

9 470

27,42%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

29,85%

29,38%

0,47 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

8 518

3 029

5 489

181,21%

Рентабельність продажів, %

5,78%

2,58%

3,20%

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 152

871

281

32,26%

Рентабельність власного капіталу, %

2,08%

1,61%

0,47 п.п.

-

            Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2021 року власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» виріс на 2,41% до 55,41 млн грн, а валові зобов'язання Компанії зменшились на 4,15% до 27,79 млн грн. Збільшення обсягів власного капіталу при одночасному зменшенні обсягів зобов’язань призвело до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 12,76 п.п. до 199,37%. Отже, станом на початок 2022 року ПрАТ «СК «КРОНА» мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 31.12.2020 р. по 31.12.2021 р. зменшився на 71,06% до 4,68 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика знизився на 38,91 п.п. до 16,83%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2021 р. порівняно з 31.12.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» у 4,35 рази збільшило обсяг поточних фінансових інвестицій, які склали 16,67 млн грн. Портфель поточних фінансових інвестицій Страховика на 13,73% було сформовано з депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу та на 86,27% – з ОВДП. Таким чином, ПрАТ «СК «КРОНА» станом на початок 2022 року було добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності покривали 77,37% зобов’язань Страховика.

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді продемонстрували зростання. Зокрема, обсяг валових премій ПрАТ «СК «КРОНА» за 2021 рік виріс до 147,41 млн грн, що на 25,43% перевищило обсяг валових премій за 2020 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 4,14%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась на 5,98 п.п. і склала 29,25%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за 2021 рік, збільшились на 27,42% порівняно з минулим роком, а рівень виплат виріс на 0,47 п.п. до 29,85%. 

4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді була прибутковою, а її фінансові результати істотно виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за підсумками 2021 року порівняно з 2020 роком виріс в 2,81 рази до 8,52 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 32,26% і склав 1,15 млн грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів прибутку Страховика в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком інформацією, станом на 31.12.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за 2021 рік, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика, хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, збільшення валових премій, а також суттєве зростання обсягів чистого та операційного прибутку Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 25.04.2022

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства  

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com