Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


15/06/2022

15 червня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за І квартал 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

83 387

90 772

-7 385

-8,14%

Власний капітал, тис. грн.

57 358

55 218

2 140

3,88%

Валові зобов’язання, тис. грн.

26 029

35 554

-9 525

-26,79%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

220,36%

155,31%

65,05 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

6 244

21 567

-15 323

-71,05%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

23,99%

60,66%

-36,67 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

10 225

6 791

3 434

50,57%

Валові премії, всього, тис. грн.

24 579

35 779

-11 200

-31,30%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 231

11 454

-9 223

-80,52%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,08%

32,01%

-22,93 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

5 226

9 726

-4 500

-46,27%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

21,26%

27,18%

-5,92 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 551

2 093

458

21,88%

Рентабельність продажів, %

10,38%

5,85%

4,53 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 836

1 111

725

65,26%

Рентабельність власного капіталу, %

3,20%

2,01%

1,19 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 31.03.2021р. по 31.03.2022 р. виріс на 3,88% до 57,36 млн грн, а валові зобов'язання Компанії знизились на 26,79% до 26,03 млн грн. Результатом збільшення власного капіталу при зменшенні обсягів зобов’язань стало зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді на 65,05 п.п. до 220,36%. Отже, станом на початок другого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «КРОНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

 2. За період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» зменшився на 71,05% до 6,24 млн грн. Більші темпи зниження обсягу грошових коштів порівняно із зобов’язаннями Компанії призвели до падіння показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 36,67 п.п. до 23,99% станом на 31.03.2022р. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2022 р. ПрАТ «СК «КРОНА» сформувало портфель поточних фінансових інвестицій в обсязі 10,23 млн грн, які повністю складались з ОВДП. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року ПрАТ «СК «КРОНА» було добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності покривали 63,27% зобов’язань Страховика.

 3. Обсяг валових премій, отриманих ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2022 року, знизився порівняно з першим кварталом 2021 року на 31,30% до 24,58 млн грн. При цьому, частка належних перестраховикам страхових премій у структурі валових премій Компанії зменшилась на 22,93 п.п. до 9,08%. Агентство відмічає, що зменшення валових премій Страховика в першому кварталі 2022 року пов’язане зі спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та введення в Україні воєнного стану.

Співвідношення між виплатами та валовими преміями у ПрАТ «СК «КРОНА» за підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизилось на 5,92 п.п. і склало 21,26%.

 4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді була прибутковою, при чому показники прибутку виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року збільшився на 21,88% до 2,55 млн грн, а його чистий прибуток показав приріст на 65,26% до 1,84 млн грн.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком інформацією, станом на 31.03.2022 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2022 рік, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика, хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, а також збільшення обсягів чистого та операційного прибутку Страховика, на фоні корекції обсягів його бізнесу. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 15.06.2022

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com