Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


12/08/2020

12 серпня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

93 879

72 475

21 404

29,53%

Власний капітал, тис. грн.

55 135

46 087

9 048

19,63%

Валові зобов’язання, тис. грн.

38 744

26 388

12 356

46,82%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

142,31%

174,65%

-32,34 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

21 289

18 003

3 286

18,25%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,95%

68,22%

-13,27 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

1 877

5 323

-3 446

-64,74%

Валові премії, всього, тис. грн.

61 667

39 489

22 178

56,16%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

22 295

11 415

10 880

95,31%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

36,15%

28,91%

7,24 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

15 481

12 817

2 664

20,78%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,10%

32,46%

-7,36 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 171

3 120

-1 949

-62,47%

Рентабельність продажів, %

1,90%

7,90%

-6,00 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

399

3 124

-2 725

-87,23%

Рентабельність власного капіталу, %

0,72%

6,78%

-6,06 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 по 30.06.2020 року активи ПрАТ «СК «КРОНА» виросли на 29,53% і склали 93,88 млн. грн. Основним фактором росту обсягу активів стало збільшення вартості основних фондів Компанії, яке відбулось за рахунок придбання Страховиком офісних приміщень у м. Києві. Власний капітал Страховика за аналізований період виріс на 19,63% до 55,14 млн. грн., а валові зобов'язання – на 46,82% до 38,74 млн. грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань порівняно з власним капіталом призвели до зменшення капіталізації Страховика на 32,34 п.п. Але, не зважаючи на зниження, рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ПрАТ «СК «КРОНА» залишався дуже високим і станом на кінець першого півріччя 2020 року складав 142,31%.

2. Впродовж періоду з 30.06.2019 по 30.06.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» виросли на 18,25% і склали 21,29 млн. грн. Таким чином, зважаючи на більші темпи приросту валових зобов’язань, рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії зменшився на 13,27 п.п. і на кінець другого кварталу 2020 року склав 54,95%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.06.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» сформувала поточні фінансові інвестиції в сумі 1,88 млн. грн., які повністю складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді істотно збільшились: за перше півріччя 2020 року ПрАТ «СК «КРОНА» зібрала на 56,16% більше валових премій ніж за перше півріччя 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла майже вдвічі і склала 36,15% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за перші два квартали 2020 року, виросли на 20,78% порівняно з аналогічним періодом 2019 року і склали 15,48 млн. грн. Рівень виплат зменшився до 25,10%.

4. За підсумками першого півріччя 2020 року діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» була прибутковою. Зокрема, Компанія отримала 1,17 млн. грн. прибутку від операційної діяльності та 0,40 млн. грн. чистого прибутку.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, хорошу забезпеченість ліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 12.08.2020

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com