Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


18/11/2020

18 листопада 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

88 416

67 881

20 535

30,25%

Власний капітал, тис. грн.

55 614

45 430

10 184

22,42%

Валові зобов’язання, тис. грн.

32 802

22 451

10 351

46,10%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

169,54%

202,35%

-32,81 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

20 091

15 345

4 746

30,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

61,25%

68,35%

-7,10 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

1 877

5 408

-3 531

-65,29%

Валові премії, всього, тис. грн.

86 692

56 873

29 819

52,43%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

32 242

17 001

15 241

89,65%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

37,19%

29,89%

7,30 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

22 850

20 094

2 756

13,72%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

26,36%

35,33%

-8,97 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 224

2 397

-173

-7,22%

Рентабельність продажів, %

2,57%

4,21%

-1,64 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

878

2 465

-1 587

-64,38%

Рентабельність власного капіталу, %

1,58%

5,43%

-3,85 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.09.2019 по 30.09.2020 року збільшився на 22,42% до 55,61 млн. грн., а його валові зобов'язання виросли на 46,10% до 32,8 млн. грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов’язань порівняно з власним капіталом рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика знизився на 32,81 п.п. Не дивлячись на зниження, даний показник все ще залишався дуже високим і станом на кінець третього кварталу 2020 року складав 169,54%, що свідчило про дуже хорошу забезпеченість Компанії власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» впродовж періоду з 30.09.2019 по 30.09.2020 року виріс на 30,93% до 20,09 млн. грн. Проте, враховуючи більші темпи приросту валових зобов’язань, покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії зменшилось на 7,10 п.п. і на 30.09.2020 року склало 61,25%. Такий рівень даного показника свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.09.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було сформовано поточні фінансові інвестиції в сумі 1,88 млн. грн., які повністю складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за три квартали 2020 року ПрАТ «СК «КРОНА» зібрала 86,69 млн. грн. валових премій, що  в 1,52 рази більше ніж за три квартали 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла в 1,9 рази, а їх частка у структурі валових премій виросла на 7,30 п.п. до 37,19%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2020 року, склали 22,85 млн. грн, що на 13,72% більше ніж за аналогічний період 2019 року. В свою чергу, рівень виплат зменшився на 8,97 п.п. до 26,36%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою. Так, за підсумками дев’яти місяців 2020 року прибуток від операційної діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» склав 2,22 млн. грн., а його чистий прибуток становив 0,88 млн. грн. Не дивлячись на зниження фінансових результатів, Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Страховика в умовах падіння ділової активності в країні.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2020 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, хорошу забезпеченість високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 18.11.2020

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com