Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


26/08/2021

25 серпня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

89 611

93 879

-4 268

-4,55%

Власний капітал, тис. грн.

55 679

55 135

544

0,99%

Валові зобов’язання, тис. грн.

33 932

38 744

-4 812

-12,42%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

164,09%

142,31%

21,78 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

16 349

21 289

-4 940

-23,20%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

48,18%

54,95%

-6,77 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

11 267

1 877

9 390

500,27%

Валові премії, всього, тис. грн.

74 370

61 667

12 703

20,60%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

24 033

22 295

1 738

7,80%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

32,32%

36,15%

-3,83 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

22 629

15 481

7 148

46,17%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,43%

25,10%

5,33 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 948

1 171

2 777

237,15%

Рентабельність продажів, %

5,31%

1,90%

3,41 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 572

399

1 173

293,98%

Рентабельність власного капіталу, %

2,82%

0,72%

2,10 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. виріс на 0,99% до 55,68 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 12,42% до 33,93 млн грн. В результаті, рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика виріс на 21,78 п.п. до 164,09%. Отже, станом на кінець першого півріччя 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом. 

2. За період з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «КРОНА» зменшився на 23,20% до 16,35 млн грн. Станом на 30.06.2021 року покриття грошовими коштами зобов’язань ПрАТ «СК «КРОНА» склало 48,18%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 30.06.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було сформовано поточні фінансові інвестиції в сумі 11,27 млн грн, які складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу (20,32% портфеля інвестицій) та з ОВДП (79,68% портфеля). Таким чином, ліквідні активи покривали 81,39% зобов’язань ПрАТ «СК «КРОНА». 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, за перше півріччя 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» було зібрано 74,37 млн грн валових премій, що було на 20,60% більше ніж за перше півріччя 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 7,80%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась на 3,83 п.п. до 32,32%. За перше півріччя 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» здійснила на 46,17% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перше півріччя 2020 року, а рівень виплат збільшився на 5,33 п.п. до 30,43%. 

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика в першому півріччі 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс в 3,37 рази до 3,95 млн грн, а чистий прибуток збільшився в 3,94 рази до 1,57 млн грн. Агентство позитивно зростання обсягів прибутку Страховика в складних макроекономічних умовах діяльності. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком інформацією, станом на 30.06.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перше півріччя 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, високий рівень забезпеченості ліквідними активами, збільшення валових премій та зростання обсягів чистого та операційного прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 26.08.2021

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com