Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


17/11/2021

17 листопада 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року. 

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

87 752

88 416

-664

-0,75%

Власний капітал, тис. грн.

57 047

55 614

1 433

2,58%

Валові зобов’язання, тис. грн.

30 705

32 802

-2 097

-6,39%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

185,79%

169,54%

16,25 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

10 382

20 091

-9 709

-48,33%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

33,81%

61,25%

-27,44 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

15 644

1 877

13 767

733,46%

Валові премії, всього, тис. грн.

116 973

86 692

30 281

34,93%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

33 729

32 242

1 487

4,61%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

28,83%

37,19%

-8,36 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

32 970

22 850

10 120

44,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

28,19%

26,36%

1,83 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

6 825

2 224

4 601

206,88%

Рентабельність продажів, %

5,83%

2,57%

3,26 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 942

878

2 064

235,08%

Рентабельність власного капіталу, %

5,16%

1,58%

3,58 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. показав приріст на 2,58% і склав 57,05 млн грн, а валові зобов'язання Компанії зменшились на 6,39% до 30,71 млн грн. Зростання власного капіталу при одночасному зменшенні обсягу зобов’язань призвело до зростання покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді на 16,25 п.п. до 185,79%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. зменшився на 48,33% до 10,38 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика зменшився на 27,44 п.п. до 33,81%. Такий рівень цього показника свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2021 р. порівняно з 30.09.2020 р. у 8,33 рази до 15,64 млн грн було збільшено обсяг поточних фінансових інвестицій ПрАТ «СК «КРОНА». Портфель поточних фінансових інвестицій Страховика на 14,63% було сформовано з депозитів в банках з високим рівнем кредитного рейтингу та на 85,37% – з ОВДП. Таким чином, ПрАТ «СК «КРОНА» станом на початок четвертого кварталу 2021 року було дуже добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності покривали 84,76% зобов’язань Страховика. 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за три квартали 2021 року ПрАТ «СК «КРОНА» було зібрано 116,97 млн грн валових премій, що на 34,93% перевищило показник за три квартали 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 4,61%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась на 8,36 п.п. і склала 28,83%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2021 року, збільшились на 44,29% порівняно з минулим періодом, а рівень виплат виріс на 1,83 п.п. до 28,19%. 

4. Фінансові результати ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді продемонстрували істотне зростання. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за підсумками дев’яти місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс в 3,07 рази до 6,83 млн грн, а чистий прибуток збільшився в 3,35 рази до 2,94 млн грн. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів прибутку Страховика в поточних макроекономічних умовах. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком інформацією, станом на 30.09.2021 р. ПрАТ «СК «КРОНА» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, збільшення валових премій, а також істотне зростання обсягів чистого та операційного прибутку Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 17.11.2021

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства  

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com