Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


13/08/2019

12 серпня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 року (30.06.2019)

I півріччя 2018 року (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

72 475

61 942

10 533

17,00%

Власний капітал, тис. грн.

46 087

46 241

-154

-0,33%

Валові зобов’язання, тис. грн.

26 388

15 701

10 687

68,07%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

174,65%

294,51%

-119,86 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

18 003

14 321

3 682

25,71%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

68,22%

91,21%

-22,99 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

5 323

2 500

2 823

112,92%

Валові премії, всього, тис. грн.

39 489

24 862

14 627

58,83%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 415

7 151

4 264

59,63%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

28,91%

28,76%

0,15 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

12 817

9 398

3 419

36,38%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

32,46%

37,80%

-5,34 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 120

-346

3 466

-

Рентабельність продажів, %

7,90%

-1,39%

9,29 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

3 124

-209

3 333

-

Рентабельність власного капіталу, %

6,78%

-0,45%

7,23 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.06.2018 по 30.06.2019 року виросли на 17% до 72,48 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період зменшився на 0,33% до 46,09 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 68,07% до 26,39 млн. грн. В результаті капіталізація ПрАТ «СК «КРОНА» зменшилась на 119,86 п.п. Проте, незважаючи на зниження, показник покриття власним капіталом зобов'язань страховика знаходилося на дуже високому рівні і станом на кінець другого кварталу 2019 року становив 174,65%, що говорить про наявність у Компанії значного запасу власного капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів у ПрАТ «СК «КРОНА» за аналізований період збільшився на 25,71% до 18 млн. грн. Проте більші темпи приросту валових зобов'язань призвели до зниження ліквідності Страховика на 22,99 п.п. до 68,22%, що відповідає хорошому рівню покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії.

При цьому, слід зазначити, що станом на 30.06.2019 р. ПрАТ «СК« КРОНА мала поточні фінансові інвестиції в сумі 5,323 млн. грн., які за аналізований період виросли більше ніж вдвічі, і які складались з облігацій внутрішньої державної позики та з довгострокових депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді виросла, що позитивно відобразилось на його фінансових результатах. Зокрема, за перше півріччя 2019 року Компанія зібрала 39,49 млн. грн. валових премій, що на 58,83% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла на 59,63% і склала 28,91% від валових премій. За два квартали 2019 року Компанія здійснила страхових виплат і відшкодувань на 12,82 млн. грн., рівень виплат склав 32,46%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в аналізованому періоді була прибутковою. Фінансовий результат від операційної діяльності за перше півріччя 2019 року склав 3,12 млн. грн., а чистий прибуток – 3,124 млн грн., в той час як за аналогічний період 2018 року Страховик отримав операційний та чистий збитки. Агентство позитивно оцінює покращення фінансових результатів Компанії.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: значний запас капіталу, хорошу ліквідність, зростання ділової активності та покращення фінансових результатів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 12.08.2019

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com