Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


16/08/2019

16 серпня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перше півріччя 2019 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» за I півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

124 189

99 107

25 082

25,31%

Власний капітал, тис. грн.

56 384

49 408

6 976

14,12%

Валові зобов’язання, тис. грн.

67 805

49 699

18 106

36,43%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

83,16%

99,41%

-16,26 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

10 673

26 251

-15 578

-59,34%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,74%

52,82%

-37,08 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

64 637

59 498

5 139

8,64%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

32 201

12 115

20 086

165,79%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

49,82%

20,36%

29,46 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

19 913

13 414

6 499

48,45%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,81%

22,55%

8,26 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 064

1 740

-2 804

-

Рентабельність продажів, %

-1,65%

2,92%

-4,57 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

30

24

6

25,00%

Рентабельність власного капіталу, %

0,05%

0,05%

-

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 25,31% до 124,19 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період збільшився на 14,12% до 56,38 млн. грн., а валові зобов'язання показали приріст на 36,43%: з 49,7 млн. грн. до 67,81 млн. грн. Більші темпи приросту зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 16,26 п.п. до 83,16%. Таким чином, незважаючи на зниження, станом на початок другого півріччя 2019 року запас капіталу Страховика знаходився на високому рівні.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» протягом аналізованого періоду зменшився на 59,34% до 10,67 млн. грн. В результаті, його ліквідність станом на кінець першого півріччя 2019 року порівняно з першим півріччям 2018 року знизилась на 37,08 п.п. до 15,74%. Проте Агентство зазначає, що станом на 01.07.2019р. Страховик мав поточні фінансові інвестиції в сумі 16,93 млн. грн., які повністю складались з ОВДП, що позитивно впливало на забезпеченість Страховика ліквідними активами. При цьому, кошти Страховика в МТСБУ збільшились, що, разом зі зростанням обсягу інвестицій в ОВДП, призвело до зменшення обсягу коштів на банківських рахунках Страховика.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші два квартали 2019 року, виріс на 8,64% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, і склав 64,64 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась в 2,66 рази. Страхові виплати та відшкодування, здійснені СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, виросли на 48,45% порівняно з першим півріччям 2018 року, а рівень виплат збільшився на 8,26 п.п. до 30,81%.

4. В першому півріччі 2019 року СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 1,06 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за підсумками першого півріччя 2018 року. Не дивлячись на наявність збитку від операційної діяльності, Страховик за аналізований період 2019 року отримав чистий прибуток в сумі 30 тис. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію та зростання ділової активності Страховика на фоні корекції його ліквідності.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 16.08.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com