Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


24/03/2020

24 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за 2019 рік, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

 2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

116 592

117 492

-900

-0,77%

Власний капітал, тис. грн.

52 741

53 391

-650

-1,22%

Валові зобов’язання, тис. грн.

63 851

64 101

-250

-0,39%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

82,60%

83,29%

-0,69 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

10 020

34 391

-24 371

-70,86%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,69%

53,65%

-37,96 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

131 403

130 870

533

0,41%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

34 629

24 747

9 882

39,93%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

26,35%

18,91%

7,44 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

40 939

31 808

9 131

28,71%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,16%

24,31%

6,85 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 449

2 102

-4 551

-

Рентабельність продажів, %

-1,86%

1,61%

-3,47 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

50

-1 721

1 771

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,09%

-3,22%

3,31 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. зменшились на 0,77% і склали 116,59 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період скоротився на 1,22% до 52,74 млн. грн., а валові зобов'язання зменшились на 0,39% до 63,85 млн. грн. Більші темпи скорочення обсягів власного капіталу порівняно із зобов'язаннями Компанії призвели до незначної корекції (зменшення на 0,69 п.п.) покриття власним капіталом зобов'язань страховика. Таким чином, станом на кінець 2019 року даний показник знаходився на рівні 82,6%, що свідчило про наявність у Страховика високого запасу капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» впродовж 12 місяців 2019 року зменшився на 70,86% і на кінець року склав 10,02 млн. грн. В результаті істотного зменшення обсягу грошових коштів ліквідність Страховика також знизилась. Зокрема, станом на 31.12.2019 р. порівняно з 31.12.2018 р. покриття грошовими коштами зобов’язань страховика знизилось на 37,96 п.п. і склало 15,69%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2019 р. порівняно з 31.12.2018 р. Страховик в 9,15 разів (до 20,413 млн. грн.) збільшив обсяг високоліквідних активів, які повністю складались з ОВДП, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Також слід зазначити, що впродовж 2019 року обсяг коштів Страховика в МТСБУ збільшився на 64,68%, що, разом зі зростанням обсягу інвестицій в ОВДП, призвело до зменшення обсягу коштів на банківських рахунках Страховика.

3. За чотири квартали 2019 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» зібрала 131,4 млн. грн. валових премій, що на 0,41% більше ніж за 2018 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 39,93% і за підсумками року склала 26,35% в структурі валових премій Компанії. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за 2019 рік, виросли порівняно з 2018 роком на 28,71%, при цьому рівень виплат збільшився на 6,85 п.п. до 31,16%.

4. За підсумками діяльності в 2019 році АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 2,45 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за 2018 рік. Проте, не дивлячись на наявність операційного збитку, 2019 рік Страховик закінчив з чистим прибутком в сумі 50 тис. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за 2019 рік, Агентство відзначає: високу капіталізацію, зростання рівня виплат та хорошу забезпеченість Страховика ліквідними активами.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 24.03.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com